Kim jesteśmy?

Rodzima Wiara jest zarejestrowanym i legalnie działającym, z gruntu politeistycznym i rodzimym związkiem wyznaniowym w Polsce, od lat działającym także na szerokim polu międzynarodowym. Rodzima Wiara została założona by stać się zalążkiem...

Czytaj więcej...

Dlaczego istniejemy?

Bytowanie człowieka ma swój początek i koniec. Dlaczego tak jest? Po co żyjemy, skoro przemijamy? Czy Świat ma też początek i koniec? Po co to wszystko? Zastanawiają się mędrcy i zwykli ludzie. Te pytania zrodziły ongiś filozofię w naszym...

Czytaj więcej...

Jak dołączyć?

Prawdziwym Członkiem Rodzimej Wiary stajesz się nie przez deklaracje i dokumenty - tylko przez Wiarę i działanie! Ale jak formalnie dołączyć do Rodzimej Wiary? Jakie dokumenty wypełnić? Kto może dołączyć do Rodzimej Wiary? Tutaj znajdziecie odpowiedzi...

Czytaj więcej...

W Rosji zmarł jeden z najstarszych przedstawicieli rosyjskiego ruchu rodzimowierczego - Dobrosław. Dobrosław przeszedł długą i trudną drogę życia. Działał w podziemnych organizacjach anty-sowieckich, za co zamknięto go w gułagu, a później w zakładzie dla obłąkanych. W 1990 roku, Dobrosław wraz ze swoimi dorosłymi synami Rodostawem i Viaticzem, osiadł w opuszczonej leśnej wiosce Wiesieniewo, w gminie Shabalinskie, w województwie Kirowskim. W odosobnieniu pisał książki, nauczał ludzi, zajmował się naturalnym gospodarstwem (Rodostaw zajmował się pszczelarstwem, Wiatich rzeźbił na zamówienie drewniane wiadra, bratina, gusli). Dobrosław był jednym z pierwszych, którzy pragnęli ożywić nasze utracone pogańskie tradycje. 24 czerwca 1990 odprawił obrzęd Kupały, na który przyjechało ponad stu pogan.

Czytaj więcej...

Etyka jest ogniwem łączącym wiarę z nauką, jest jedną z dziedzin filozofii - umiłowania wiedzy i ważnym składnikiem każdej religii. Etyka i moralność są bliskoznacznymi pojęciami często używanymi zamiennie. To wywołuje nieporozumienia, bo nie są one bynajmniej tożsame. Etyka, a zwłaszcza ta normatywna jest wartościującą teorią, moralność zaś oceną postępowania konkretnego człowieka lub wspólnoty. Możliwe jest wyodrębnienie różnych rodzajów etyki pod względem naczelnych, wiodących wartości. Wtedy stwierdzamy, że mogą istnieć etyki: twórczości i bezczynności, wolności i przymusu, odpowiedzialności i lekkomyślności, walki i pokory, pracy i kontemplacji, przemian i spokoju, dumy i poddaństwa, rozwoju i zastoju, czynu i bierności, zdrowia i cierpienia, przemian i spokoju, hardości i ustępliwości, nakazów i zakazów. Dalsze przeciwstawne sobie modele etyki są do pomyślenia.

Czytaj więcej...

W dniach 12 -14 lipca 2013 obradował w Użhorodzie na Zakarpackiej Rusi X Rodowy Wiec Słowian. W Wiecu uczestniczyło 34 delegatów - przedstawicieli ośmiu słowiańskich krajów: Bułgarii, Chorwacji, Czech, Polski, Rosji, Słowenii, Serbii i Ukrainy, gospodarza spotkania. Organizatorem Wiecu było Zjednoczenie Rodzimowierców Ukrainy - ORU. Hymn Hej Słowianie! odśpiewali rodzimowiercy Słowianie na otwarcie zgromadzenia. Wiec poprzedziła naukowa konferencja głównie poświęcona zagadnieniom etyki. Obradami Wiecu kierowała Wołchwynia Zoresława, prof. Hałyna Łozko. Wiec podjął też uchwałę.  Wieczorne posiedzenia po obradach przy stole i muzyce trwały do późna w noc. Obrzęd ku czci Peruna zakończył X Wiec. Następny, XI Wiec odbędzie się latem roku 2014 w Chorwacji koło Opatii.
Konferencja stanowi jedną z dwóch części planowanego zjazdu i odbywać się będzie w pierwszym oraz w drugim dniu zjazdu. W tym czasie, obok wystąpień reprezentantów poszczególnych grup rodzimowierczych, przewidujemy wystąpienia gości szczególnych - zaproszonych specjalnie na tę okazję. Przewidujemy odczyty omawiające tematykę współczesnego rodziamowierstwa, wystąpienia przybliżające zagadnienia dotyczące słowiańskiej wiary rodzimej oraz spotkania literackie. Wiec planowany jest na zakończenie pierwszego dnia zjazdu, a jego podsumowanie na początek drugiego. Najczęściej wskazywanymi przez związki i grupy rodzimowiercze celami wiecu, było: - Wypracowanie wspólnej płaszczyzny porozumienia i współpracy prowadzącej do obopólnych korzyści; - Wzajemne poznanie oraz integracja środowiska, czyli wzmocnienie struktur; - Próba przewidzenia przyszłości polskiego rodziamowierstwa i określenie dróg prowadzących do jego rozwoju; - Próba określenia wspólnych podstaw rodzimej wiary.
Polecamy artykuł Wiktora Ferfeckiego o Ogólnopolskim Zjeździe Rodzimowierczym. Artykuł został opublikowany na łamach portalu Rzeczpospolitej www.rp.pl. Bardzo cieszy, że nasza wspólna inicjatywa wzbódziła zainteresowanie u ogólnopolskich mediów. Zapraszamy również do odwiedzenia oficjalnej strony Zjazdu: www.rodzimowierca.pl
Już 5 czerwca do Szczecina zawita prof. Lechosław Lameński, historyk, krytyk sztuki, prof.nadzw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Gość wygłosi prelekcję na temat genialnego polskiego artysty, często zapomnianego w Polsce,  za to docenianego na świecie Stanisława Szukalskiego „Stacha z Warty” . Spotkanie odbędzie się 5.06. 2013. o godz. 18.00 w Szkole Delta, Szczecin,  ul. Żołnierza Polskiego 5, II piętro , sala 23Wykład będzie wzbogacony prezentacją multimedialną przygotowaną przez prof. L. Lameńskiego. Stanisław Szukalski, pseudonim artystyczny „Stach z Warty” (1893-1987) - polski rzeźbiarz, patriota, propagator sztuki narodowej opartej na słowiańskiej kulturze i tradycjach,  jego geniusz porównywany jest przez niektórych z takimi artystami jak Michał Anioł, czy Leonardo da Vinci.  Poniżej prezentuję dwa artykuły które przybliżą postać wielkiego artysty „Stacha z Warty” . Pierwszy artykuł to fragment recenzji książki Lechosława Lameńskiego , a zarazem monografii  artysty „Stach z Warty. Szukalski i Szczep Rogate Serce”, natomiast drugi artykuł to tekst wyjątkowy ponieważ  został napisany przez ucznia Szukalskiego - Mariana Konarskiego w setną rocznicę urodzin artysty. „Tytułowy bohater książki Lechosława Lameńskiego - Stanisław Szukalski (1893-1987), urodzony w Warcie koło Sieradza jako syn ubogiego kowala, znany później bardziej jako Stach z Warty Szukalski, to jeden z najbardziej kontrowersyjnych artystów polskich, którego niekonwencjonalne zachowanie, udziwnione słownictwo, zwłaszcza jednak szokujące teorie i hasła na temat szkolnictwa artystycznego, były powodem największych skandali w życiu artystycznym Krakowa i Warszawy w okresie dwudziestolecia międzywojennego.

Czytaj więcej...

Logowanie

Najbliższe święto

Święto plonów 22.09.2017 20:00 28 Dni Święto plonów

Ostatnio na forum

1996-2017 Rodzima Wiara
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος