Wczoraj (tj. 29 grudnia 2009) odbyło się zebranie robocze członków Rodzimej Wiary. Było to pierwsze spotkanie działaczy RW z planowanego cyklu spotkań. Pierwsze spotkanie określiliśmy mianem roboczego, gdyż ma ono przygotować grunt pod następne. Dokonano krótkiego podsumowania dotychczasowej działalności co stało się punktem wyjścia do dalszych rozważań. W trakcie spotkania został omówiony szereg bardzo istotnych spraw m.in.: źródła finansowania Rodzimej Wiary, określenie możliwych wpływów i wydatków związku, określenie form administracyjnych i prawnych, określenie kierunków i poziomu współpracy z grupami rodzimowierczymi w Polsce i za granicą, działalność informacyjna w internecie, promocja Rodzimej Wiry i rodzimowierstwa, estetyka i wykonanie obrzędów, miejsce i organizacja obrzędów, członkostwo w związku oraz co najważniejsze dokonano przeglądu możliwych pól działania na platformie regionalnej i ogólnopolskiej i określenie wstępnego planu działań.

Z obecnego aktywu wyznaczono osoby odpowiedzialne za wspieranie zaplanowanych działań. Realizacja zadań administracyjnych została wyznaczona na dzień następujący. Sprawozdanie z wstępnych analiz możliwości dla planowanych działań zostanie przedstawione na następnym spotkaniu, planowanym pod koniec stycznia, na które serdecznie zapraszamy wszystkich członków Rodzimej Wiary. O dokładnej dacie i miejscu poinformujemy w biuletynie Rodzimej Wiary „WICI”.

Więcej szczegółów dotyczących zebrania zostanie przedstawione na forum w panelu członków Rodzimej Wiary. Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami i rozmów.

Nie masz dostępu do panelu członków Rodzimej Wiary? Uważasz, że powinieneś/aś mieć? Napisz do administratora portalu a zobaczymy co będziemy mogli zrobić.

Logowanie

Najbliższe święto

Szczodry Wieczór 21.12.2019 20:00 346 Dni Szczodry Wieczór
1996-2020 Rodzima Wiara
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος