xv rodowy wiec sowian 20180803 1204744193

W dniach 20 - 22 lipca w podślężańskiej Sobótce odbył się Rodowy Wiec Słowian. Spotkanie rozpoczęło się od odśpiewania pieśni "Hej Słowianie" na melodię naszego Mazurka Dąbrowsiego. Po tym nastąpiło przedstawienie się delegacji poszczególnych krajów. W imieniu RW głos zabrał Wojnar Mazowszanin, starszy oddziału mazowieckiego Rodzimej Wiary.

Po tym kolejni prelegenci rozpoczęli swoje wykłady. Do najciekawszych należał wykład Haliny Łozko nt. projektu powołania akademii żerców na Ukrainie która będzie pierwszą akademią teologiczną rodzimej wiary Słowian. Także czescy i słoweńscy rodzimowiercy zainteresowali wykładem o tradycji zielarskiej, odradzającej się wraz z rozwojem rodzimej wiary. Wieczorem podczas biesiady Adam Bass wraz z Tymkiem Słowińskim umilili wszystkim czas grą na ludowych instrumentach.

Następnego dnia po krótkiej serii wykładów wszyscy udali się do Będkowic, gdzie odwiedziliśmy rekonstrukcję grodu wczesnośredniowiecznego, wysłuchując ciekawej prelekcji pani archeolog z Uniwersytetu Wrocławskiego, która przed laty odkryła to miejsce. Wprost z grodziska, wszyscy uczestnicy wiecu udali się na miejsce gdzie Wojnar Mazowszanin odprawił obrzęd ku czci Peruna.

Wieczorem odbyły się koncerty zespołów Mokosza z Kątów Wrocławskich, a także Olesi Sinczuk, Adama Basa, Tymka Słowińskiego i innych śląskich artystów rodzimowierczych, którzy swoją grą i pięknym śpiewem bawili do późnych godzin nocnych. W niedzielę przed odjazdem wszyscy wspólnie odwiedzili Muzeum Ślężańskie w Sobótce, po czym udali się do Wrocławia na rejs statkiem po Odrze i zwiedzanie starówki.

Na koniec pragniemy wyrazić słowa uznania organizatorowi tego wydarzenia, którym był skarbnik RW i jednocześnie starszy oddziału śląskiego Wojciech Krystosiak, i jeszcze raz dziękujemy za czas i włożony trud.


Poniżej fotorelacja Sylwii Dziadoń

Zobacz więcej...

Logowanie

Najbliższe święto

Kupała 21.06.2021 20:00 527 Dni
1996-2022 Rodzima Wiara
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος