piątek, 05 lipiec 2013

Projekt plakatu na Zjazd RodzimowierczyKonferencja stanowi jedną z dwóch części planowanego zjazdu i odbywać się będzie w pierwszym oraz w drugim dniu zjazdu. W tym czasie, obok wystąpień reprezentantów poszczególnych grup rodzimowierczych, przewidujemy wystąpienia gości szczególnych - zaproszonych specjalnie na tę okazję. Przewidujemy odczyty omawiające tematykę współczesnego rodziamowierstwa, wystąpienia przybliżające zagadnienia dotyczące słowiańskiej wiary rodzimej oraz spotkania literackie.

Wiec planowany jest na zakończenie pierwszego dnia zjazdu, a jego podsumowanie na początek drugiego. Najczęściej wskazywanymi przez związki i grupy rodzimowiercze celami wiecu, było:
- Wypracowanie wspólnej płaszczyzny porozumienia i współpracy prowadzącej do obopólnych korzyści;
- Wzajemne poznanie oraz integracja środowiska, czyli wzmocnienie struktur;
- Próba przewidzenia przyszłości polskiego rodziamowierstwa i określenie dróg prowadzących do jego rozwoju;
- Próba określenia wspólnych podstaw rodzimej wiary.

Logowanie

Najbliższe święto

Święto Plonów 22.09.2019 20:00 32 Dni Święto Plonów

Ostatnio na forum

  • Brak postów do publikacji.
1996-2019 Rodzima Wiara
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος