wtorek, 27 sierpień 2013

I Wiec Rodzimowierczy w PolsceW dniach 24-25 sierpnia b.r. w Łodzi odbył się I Wiec Rodzimowierczy w Polsce. Zjazd rozpoczął się ceremonią złożenia ofiary Bogom i Boginiom Słowiańskim, w trakcie której zebrani modlili się o pomyślność obrad.

W zgromadzeniu wzięły udział:

Grupa WiD
Pagan Federation International
Rodzimy Kościół Polski
Stowarzyszenie "Gontyna"
Stowarzyszenie "Żertwa"
Związek Wyznaniowy "Rodzima Wiara"

 

W trakcie posiedzeń dyskutowano m.in. o funkcjonowaniu rosnącej liczby rodzimowierców w społeczeństwie polskim, objawach dyskryminacji i nietolerancji ze strony innych związków wyznaniowych, a także coraz liczniejszych w naszym kraju przypadkach podważania wolności sumienia i wyznania.

 

Szczególną uwagę zebrani poświęcili zagrożeniom demokracji w Polsce, wynikającym z naruszania przez organy państwowe konstytucyjnego obowiązku równego traktowania wszystkich wyznań. Ponadto w ramach zjazdu odbył się cykl wykładów dotyczących sytuacji polskiego rodzimowierstwa, a także archeologii, etnografii oraz sztuki. Gośćmi specjalnymi byli Witold Jabłoński i Konrad Lewandowski pisarze poruszający w swej twórczości wątki rodzimowiercze. Podkreślono konieczność współpracy na rzecz rozwoju rodzimowierczego pisma "Gniazdo".

Zgromadzeniu towarzyszyła przyjazna atmosfera, a zebrani wyrazili wolę cyklicznego kontynuowania spotkań, jak również gotowość współpracy rodzimowierczych stowarzyszeń i związków wyznaniowych przy realizacji wspólnych celów, np. ochrony zabytków i miejsc kultu.

Logowanie

Najbliższe święto

Szczodry Wieczór 21.12.2019 20:00 394 Dni Szczodry Wieczór
1996-2021 Rodzima Wiara
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος