środa, 04 wrzesień 2013

Dechrystianizacja w RosjiDechrystianizacja w Rosji20 lipca, w Dzień Peruna, w miejscowości Stawropolie (Rosja), żerca rodzimej wiary Jaromir dokonał trzeciej już dechrystjanizacji księdza Rosyjskiej Cerkwii Prawosławnej. Jaromir, wspomina, że podczas obrzędu obaj z księdzem odczuwali bardzo silne napięcie. Toczyli walkę duchową, szczególnie w chwili kiedy palono ubranie księdza. Z uwagi na silne wpływy Rosyjskiej Cerkwii twarz byłego księdza jest zasłonięta. Przy okazji rodzimowiercy wspominają o poszanowaniu wolności wyznaniowej w Rosji, która często jest łamana a Rosyjska Cerkiew często wykorzystuje własną pozycję i wpływy.

Od Redakcji

Rodzima Wiara już kilkakrotnie wypowiadała się na temat obrzędu dechrystianizacji. W naszym przekonaniu podobne obrzędy są bezcelowe. Nie ma potrzeby by przeprowadzać "kontrobrzędy". To wiara nadaje moc rytuałom. Mają znaczenie tylko kiedy uczestniczy się w nich z wiarą i świadomością. W innym wypadku będą czystą formułą i gestykulacją. Dla wielu z nas, którzy wybrali swą wiarę świadomie, wszystko czemu byliśmy poddawani jako dzieci lub młódź, straciło znaczenie. Obrzęd dechrystianizacji jest niejako zaprzeczeniem wiary w prawdziwość naszych rodzimych obrzędów a podtrzymaniem wiary w moc obrzędów dokonanych na nas bez naszej świadomości. Jeśli obrzęd dechrystianizacji ma być formą oczyszczenia to w naszym przekonaniu nie ma się z czego oczyszczać.

Jeśli zaś chodzi o formalne wystąpienie z Kościoła to jest to decyzja osobista. Pozostawianie w ewidencji kościelnej jest jedynie statystyką a formalne wystąpienie z Kościoła ma formę autodonosu. Dokumenty zawsze pozostają zwykłymi papierami i nie odzwierciedlają rzeczywistości ale potrzebujemy ich równiez i my w celach statystycznych. Podobnie jak w przypadku obrzędów kluczem jest wiara oraz autoidentyfikacja. Dlatego sugerujemy by pozostawać w zgodzie z własnym sumieniem i samemu podjąć świadomą decyzję w tej sprawie.

Informacja prasowa z Rosji - Viktor Uwerov.
Tłumaczył Włodzimierz.

Logowanie

Najbliższe święto

Kupała 21.06.2018 20:00 25 Dni Kupała

Ostatnio na forum

  • Brak postów do publikacji.
1996-2018 Rodzima Wiara
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος