wtorek, 01 wrzesień 2015

III Ogólnopolskiego Zjazdu Rodzimowierców

III Ogólnopolski Zjazd Rodzimowierców i Wiec Rodzimowierczy w Łysogórach odbył się w dniach 22-23 sierpnia 2015 roku w Ameliówce koło Kielc.

Pierwszego dnia, po niespiesznym dotarciu i zakwaterowaniu, uczestnicy zebrali się w kręgu, aby zaprosić Bogów i Przodków na Wiec. Następnie udano się na wykłady zaproszonych gości. Pierwszy z nich wygłosił prof.dr hab. Krzysztof Bracha o "Słowiańskim święcie wiosennym Stado. Próba rekonstrukcji obrzędu". Wykład profesora pokazał, że można pokusić się o odtworzenie obrzędu słowiańskiego na naszych ziemiach, korzystając ze źródeł historycznych.

W czasie drugiego wykładu dr Witold Chrzanowski omówił występowanie Skandynawów i Wielkomorawian na naszym terenie w okresie tworzenia się państwa piastowskiego. Prelegenci zostali tradycyjne zasypani pytaniami i wątpliwościami słuchaczy tuż po wykładach. Odpowiadali cierpliwie na wszystkie z nich, a nawet uznali ostatecznie, że występowanie przed takim audytorium jest inspirujące.

Po wykładach, w czasie przerwy obiadowej, część uczestników o mało co nie została wyproszona z restauracji hotelowej, ze względu na zbyt wysoką temperaturę dyskusji o panteonie Długosza.

W czasie wystąpień członków wspólnot usłyszeliśmy arcyciekawe i bardzo żywo reagowane wystąpienie Pośwista o „Roli zabobonu w kulturze ludowej.” Później Rafał Merski poinformował zebranych o uzyskaniu działki nad Odrą przez Watrę, co spotkało się z aplauzem zebranych.

Wieczorem wszyscy uczestnicy złożyli trzebę Bogom, w czasie której odbyły się też postrzyżyny trzech członków Gontyny. Biesiada skończyła się długo po wschodzie słońca.
Drugi dzień był przewidziany na Wiec. W czasie Wiecu poruszono głównie tematy związane z utworzeniem KONFEDERACJI RODZIMOWIERCZEJ. Rozmawiano także o kolejnym, IV Wiecu.

W dniu 23 sierpnia 2015 na III Ogólnopolskim Wiecu i Zjeździe Rodzimowierczym w Łysogórach następujące wspólnoty powołały KONFEDERACJĘ RODZIMOWIERCZĄ:

 • Gontyna
 • Stowarzyszenie Żertwa
 • Rodzimowiercy Pomorscy
 • Stowarzyszenie Drzewo Przodków
 • Wspólnota Rodzimowiercza "Krąg Radogost"
 • Stowarzyszenie Kałdus
 • WiD
 • Gromada Swarga
 • ZW Rodzima Wiara
 • Wspólnota Rodzimowierców WATRA

SŁAWA BOGOM !!!

 1. Konfederację powołują wspólnoty rodzimowiercze.
 2. Celem Konfederacji jest reprezentacja i koordynacja działań środowiska rodzimowierców skupionych we wspólnotach Konfederacji.
 3. Kolejne wspólnoty przyjmowane są na Wiecu jednomyślną decyzją Konfederacji.
 4. Wspólnota przyjmowana zobowiązuje się do przestrzegania dotychczasowych postanowień Konfederacji.
 5. Reprezentantem Konfederacji jest Rada, w skład której wchodzi po jednym przedstawicielu delegowanym przez wspólnoty członkowskie.
 6. Rada spotyka się co najmniej raz w okresie międzywiecowym.
 7. Wspólnota może opuścić Konfederację w każdej chwili na własne życzenie, składane na ręce Rady Konfederacji.
 8. Wspólnota może zostać usunięta z Konfederacji jednomyślną decyzją pozostałych wspólnot przez Radę.
 9. Powodem usunięcia wspólnoty z Konfederacji jest zachowanie niegodne rodzimowiercy lub uporczywe działanie na szkodę ruchu rodzimowierczego. „

IV Ogólnopolski Wiec i Zjazd Rodzimowierczy zostanie zorganizowany przez Konfederację Rodzimowierczą w drugiej połowie sierpnia 2016 roku w Warszawie (lub okolicach).

Arkadiusz Bartwicki.

Więcej zdjęć w galerii...

Logowanie

Najbliższe święto

Kupała 21.06.2021 20:00 377 Dni
1996-2022 Rodzima Wiara
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος