czwartek, 03 grudzień 2015

W związku z ukazaniem się artykułu w sprawie profanacji kościoła w Kawicach i planowanej zdaniem Młodzieży Wszechpolskiej profanacji kościoła w Krakowie pt. „Kraków: Nocne patrole w obronie świątyni.

Wszechpolacy strzegą kościoła św. Wojciecha” z dnia 1.12.2015r. na portalach internetowych PCh24.pl, KRESY.PL oraz artykułu dotyczącego tego samego tematu na stronie internetowej Gloria.tv, my rodzimowiercy polscy skupieni w Konfederacji Rodzimowierczej wyrażamy swój stanowczy sprzeciw wobec zawartych w tekście pomówień I insynuacji, jakoby profanacji mieli dopuszczać się rodzimowiercy.

W rzeczonym anonimowym artykule, czytamy iż, tu cytat: „Ataki na świątynie pod wezwaniem męczennika nawracającego pogan mogłyby więc wskazywać na neopogańskie i rodzimowiercze motywacje sprawców.” Insynuacje i domysły tego typu w naszym mniemaniu stanowią rodzaj nagonki na środowiska rodzimowiercze, która w konsekwencji prowadzić może do współczesnego tzw. „palenia czarownic”. Nie zgadzamy się również na manipulacje i stawianie znaku równości między rodzimowierstwem a satanizmem co również ma miejsce w tym artykule.

Zdecydowanie sprzeciwiamy się oskarżaniu o akty wandalizmu i wszelkiego rodzaju niszczenie miejsc kultów religijnych nas rodzimowierców, jednocześnie informujemy, że rodzimowiercze związki wyznaniowe działają w Polsce legalnie i potępiają tego typu zachowania. Ponadto, jeżeli organizacja Młodzież Wszechpolska, otrzymała informację, iż ma dojść do profanacji kościoła w Krakowie, to mamy nadzieję, że zgłosiła ten fakt organom ścigania.
W związku z naszym powyższym stanowiskiem żądamy sprostowania i usunięcia z wyżej wymienionych stron internetowych informacji o rzekomej odpowiedzialności za ten niegodny czyn środowisk rodzimowierczych.

Konfederacja Rodzimowiercza

Stowarzyszenie Żertwa
Stowarzyszenie Drzewo Przodków
Krąg Radogost
Stowarzyszenie Kałdus
Grupa WiD
Gromada Swarga
Rodzima Wiara
Fundacja Watra
Gontyna
Rodzimowiercy Pomorscy
Gromada Wanda

1.12.2015r.

Pobierz dokument PDF

Logowanie

Najbliższe święto

Szczodry Wieczór 21.12.2019 20:00 198 Dni Szczodry Wieczór
1996-2020 Rodzima Wiara
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος