piątek, 01 kwiecień 2016

Otwarcie Wiecu Rodzimej Wiary (19.03.2016 Warszawa)

Dnia 19 Marca 2016 roku w Warszawie odbył się co czteroletni Wiec Związku Wyznaniowego Rodzima Wiara, na który zostali zaproszeli jego zrzeszeni wyznawcy z terenu całej Polski. Obradom Wiecu przysłuchiwali się również sympatycy z mazowieckiego grona Rodzimej Wiary, którzy - za zgodą Naczelnika Staszka Potrzebowskiego - zostali dopuszczeni w roli obserwatorów.

Wiec rozpoczął się o godzinie 14.00 w klubie "Junona" na warszawskim Bródnie. Został sporządzony podczas niego szczegółowy protokół, którego autorstwa podjął się Tomasz Barnim Szczepański.

 1. Otwarcie wiecu, powitanie gości  - Wojnar
 2. Wystąpienie Naczelnika RW dr Stanisława Potrzebowskiego. Zwrócił uwagę, że przez 20 lat legalnego działania RW udało się w społeczeństwie polskim upowszechnić określenie „rodzimowierstwo” zastępując „neopogaństwo”, będące dla nas określeniem pejoratywnym. Podkreślił nieusuwalne różnice między teocentryzmem ,a kosmocentryzmem, to ostatnie przekonanie wyraża rodzimowierstwo mówiące o jednym świecie bogów i ludzi. Przypomniał Zielińskiego, który na naszym gruncie rozważał znane przeciwstawienie między indoeuropejskimi Atenami a semicką Jerozolimą. Zwrócił uwagę że nie obiecując „lepszego świata” nie możemy liczyć na pozyskanie tych, do których trafia taka obietnica. Choć przecież nie giniemy bez śladu pozostając w naszych dziełach i dzieciach, o czym mówi też zasada zachowania energii. Zwrócił uwagę że idee te wyraża najwcześniejsza twórczość Indoeuropejczyków, „Rygweda”, a hymn „Nasadija” pokazuje m.in. że myślenie aryjskie nie jest myśleniem dogmatycznym, w przeciwieństwie do semickiego. Przypomniał że jesteśmy religią wspólnotową a nie personalistyczną.
 3. Raporty z działalności oddziałów RW z ostatnich 4 lat (z okresu między poprzednim Wiecem a obecnym)
  1. Szczecin – Siristru.  Oddział organizuje regularne obrzędy 5 świąt w roku, w Lesie Arkońskim. Odbywają się też spotkania dyskusyjne członków oddziału u Igora Górewicza. Organizowane są też widowiska „Kupała na Zamku”, popularyzujące tradycję słowiańską.
  2. Koszalin – Adam Cieśluk. Oddział organizuje obrzędy, członkowie biorą też udział w obrzędach innych oddziałów, środowisko skupione jest na działaniach wewnątrz istniejącej grupy.
  3. Kraków – Irek Woszczyk. Nie ma gniazda chociaż są rozproszeni rodzimowiercy lub działający w małych grupach. On współpracuje z gromadą „Wanda”.
  4. Wrocław – Jaczemir. Środowisko organizuje obrzędy 7 razy do roku.
  5. Warszawa – Wojnar. Oddział organizuje regularnie święta, w tym „Maik” w Radzikowie. Zakończyliśmy „politykę jedności” wobec RKP i in. tego  typu grup, która nie dała skutków. Poza świętami organizujemy zebrania oddziału.
 4. Dyskusja
  W dyskusji poruszono m.in.
  • problem aktywizacji „martwych oddziałów” np. Wielkopolska
  • sposób uczestnictwa osób przebywających za granicą
  • poruszono sposób przyjmowania nowych osób, postulując by ze zgłaszającym się zawsze organizować spotkanie zapoznawcze
  • ustalono że Siristru zbiera listę adresową
 5. Informacje
  • o spotkaniu ECER 20-22 VII Praga
  • o XII Rodowym Wiecu Słowian 19 VII Praga
  • o Wiecu Rodzimowierczym w Polsce 20-21 VIII Warszawa
  • o chęci przystąpienia do Konfederacji Rodzimowierczej Gromady Wanda i Słowian Północy
  • o ankiecie GUS
 6. Przyjęcie Uchwały

  Deklaracja VI Wiecu RW

  VI wiec Rodzimej Wiary wzywa władze RP do udzielenia wszelkiej pomocy w powrocie fo Kraju Polaków z Kazachstanu i innych państw Azji Środkowej oraz Federacji Rosyjskiej. Jest to moralnym obowiązkiem wobec Polaków, ktorzy znaleźli się w Sowietach wbrew własnej woli.

  Jednocześnie stanowczo sprzeciwiamy się przyjmowaniu w Polsce tzw. "uchodźców" spoza Europy.

  Warszawa 19 marca 2016

 7. Sprawy różne , wolne wnioski
  • zagadnienie dystrybucji przez stronę RW
  • informacja o testamencie Staszka
  • Wojnar – wobec tego, że Stado 24 maja, kiedy Maik w Radzikowie ? Do osobnej decyzji.
  • Wielbog – jego koncert na rzecz RW w październiku
 8. Zamknięcie zebrania

Protokołował Barnim

Zobacz zdjęcia z wiecu...

Po zakończeniu Wiecu jego uczestnicy udali się na położone nieopodal miejsca obrad wyznaczone miejsce z myślą o uczczeniu tego dnia Jarych Godów nad Wisłą. Święto zgromadziło ponad 60 osób z wielu stron Polski, jak również przybyły osoby związane z różnymi gromadami i związkami rodzimowierczymi w naszym kraju, żeby wspomnieć chociażby o ZZW Słowiańska Wiara czy Gromada Swarga.

Obrzęd zakończył się topieniem Marzanny w Wiśle, nie zabrakło też obrzędowych pieśni które wzmocniły duchowy charakter święta. Na koniec mazowiecki oddział Rodzimej Wiary chcąc w uroczystym i przyjętym we własnym kręgu zwyczajem ukoronować nowych wyznawców - złożył na ręce Naczelnika Staszka Potrzebowskiego deklaracje osób które ostatnimi czasy zasiliły ich oddział. Wybranym osobom zostały również nadane imiona.

Zobacz zdjecia z obrzędu...

Pożegnalnym akcentem ze strony oddziału mazowieckiego było spotkanie nazajutrz, w niedzielę 20 Marca o godzinie 12.00 pod Muzeum Archeologicznym w Warszawie, gdzie wespół ze wszystkimi goście mieli okazję zwiedzić wystawę dokumentującą historyczne dzieje naszych ziem.

Za wspólnie spędzony czas podczas Wiecu oraz Jarych Godów organizatorzy wszystkim przybyłym serdecznie dziękują! Sława!

Logowanie

Najbliższe święto

Kupała 21.06.2021 20:00 335 Dni
1996-2022 Rodzima Wiara
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος