niedziela, 21 sierpień 2016

W ostatnim czasie środki masowego przekazu podały informację o przeprowadzeniu w Gdańsku przez osoby związane ze środowiskiem Krytyki Politycznej postrzyżyn oraz kosoplecin. 

Jak podano w relacji z owego wydarzenia miała ona w zamierzeniu swoich organizatorów charakter całkowicie świecki. Tymczasem oba rytuały są nierozerwalnie związane ze sferą sacrum, a tym samym nie mogą być oderwane od religijnego gruntu, na którym wyrosły. Jednocześnie wedle oświadczeń osób przeprowadzających owe tzw. obrzędy, nie wykluczały one możliwości przystąpienia przez osoby uczestniczące w nich do komunii w obrządku rzymsko-katolickim. Z punktu widzenia religii Słowian, która doznawała wielowiekowych prześladowań ze strony owego systemu religijnego należy uznać to za kuriozalne i pozbawione logiki. Zmusza to środowisko rodzimowierców polskich reprezentowane przez Konfederację Rodzimowierczą do uznania całego happeningu za nadużycie oraz wyrażenia stanowczego protestu.

 

 

Logowanie

Najbliższe święto

Kupała 21.06.2021 20:00 527 Dni
1996-2022 Rodzima Wiara
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος