piątek, 02 wrzesień 2016

Z okazji 1050 rocznicy chrztu Polski, główne uroczystosci z udziałem polskiego prezydenta odbędą się na górze Ślęży, dnia 9 wzrześnia.

Ze wszystkich możliwych miejsc w kraju wybrana została właśnie Ślęża - święta góra słowian. Taki wybór miejsca obchodów każe przypuszczać, że organizatorom zależy na szczególnym podkreśleniu, że jest to także rocznica pokonania słowiańskiego rodzimowierstwa przez kościół katolicki. Wobec tego Konfederacja Rodzimowiercza, w skład której wchodzi między innymi Rodzima Wiara, przesłała list do prezydenta o następującej treści.

 

Szanowny Panie Prezydencie

My, wspólnoty zrzeszone w Konfederacji Rodzimowierczej, zwracamy się do Pana

jako obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, w związku z planowanymi obchodami

rocznicowymi chrztu Polski na Górze Ślęży. Jako wyznawcy etnicznej religii, wiary naszych

Przodków, która była na tych terenach powszechna przed nastaniem chrześcijaństwa i wciąż

jest kultywowana, kierujemy poniższą prośbę.

 

Góra ta, Święta Góra Ślęża, od wieków miała dla mieszkańców terenów obecnej

Rzeczpospolitej Polskiej istotne znaczenie kultowe. Tak jest i obecnie. W dalszym ciagu

miejsce to stanowi ważny ośrodek kultowy i religijny dla wyznawców różnych religii

politeistycznych, w tym dla nas, rodzimowierców polskich. Rozumiemy, że wybór miejsca

na obchody wydarzenia o doniosłym znaczeniu historycznym, jakim jest chrzest Polski, padł

na jedną ze starszych świątyń religii chrześcijańskiej w naszym kraju. Jednakże, ze względu

na historię tego ośrodka kultowego, nasze wyznanie oraz ogromne znaczenie religijne jakie

ma ona dla wyznawców etnicznej wiary Słowian, zwracamy się do Pana, Panie Prezydencie,

z prośbą o zachowanie neutralności religijnej Góry Ślęży i zmianę miejsca obchodów

rocznicy chrztu Polski. Uszanowanie pamięci przedchrześcijańskiej kultury i wiary jest

dla nas ważne, ponieważ uważamy historię Ślęży - jak i innych miejsc dawnego kultu

Słowian - za istotny fundament, na którym wyrosła Rzeczpospolita Polska. Ich utrwalanie 

w pamięci narodowej jest według nas koniecznym czynnikiem budowania świadomości

Polaków, jako dumnego narodu z bogatym dziedzictwem kulturowym. Jednocześnie sami

czujemy się integralną częścią współczesnego polskiego społeczeństwa, na łonie którego

pragniemy się rozwijać. Mając na uwadze wielowiekową tolerancję wyznaniową oraz

poszanowanie mniejszości religijnych, z których to Polska zawsze słynęła, mamy nadzieję,

że przychyli się Pan, Panie Prezydencie, do naszej prośby.

 

Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, iż członkowie Konfederacji

Rodzimowierczej nigdy nie zamierzali i nie zamierzają w żaden sposób zakłócać obchodów

rocznicy chrztu Polski. Pragniemy w myśl tolerancji wyznaniowej, którą Polska może

się szczycić od wieków, żyć w zgodzie z wyznawcami innych religii, w tym chrześcijańskiej,

jako równoprawni obywatele Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Z poważaniem

Konfederacja Rodzimowiercza:

Związek Wyznaniowy Rodzima Wiara

Stowarzyszenie Żertwa

Stowarzyszenie Kałdus

Stowarzyszenie Drzewo Przodków

Gontyna

Gromada Swarga

Gromada Wanda

Krąg Radogost

Rodzimowiercy Pomorscy

Fundacja Watra

Grupa WiD

Logowanie

Najbliższe święto

Kupała 21.06.2021 20:00 527 Dni
1996-2022 Rodzima Wiara
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος