piątek, 02 wrzesień 2016

Z okazji 1050 rocznicy chrztu Polski, główne uroczystosci z udziałem polskiego prezydenta odbędą się na górze Ślęży, dnia 9 wzrześnia.

Ze wszystkich możliwych miejsc w kraju wybrana została właśnie Ślęża - święta góra słowian. Taki wybór miejsca obchodów każe przypuszczać, że organizatorom zależy na szczególnym podkreśleniu, że jest to także rocznica pokonania słowiańskiego rodzimowierstwa przez kościół katolicki. Wobec tego Konfederacja Rodzimowiercza, w skład której wchodzi między innymi Rodzima Wiara, przesłała list do prezydenta o następującej treści.

 

Szanowny Panie Prezydencie

My, wspólnoty zrzeszone w Konfederacji Rodzimowierczej, zwracamy się do Pana

jako obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, w związku z planowanymi obchodami

rocznicowymi chrztu Polski na Górze Ślęży. Jako wyznawcy etnicznej religii, wiary naszych

Przodków, która była na tych terenach powszechna przed nastaniem chrześcijaństwa i wciąż

jest kultywowana, kierujemy poniższą prośbę.

 

Góra ta, Święta Góra Ślęża, od wieków miała dla mieszkańców terenów obecnej

Rzeczpospolitej Polskiej istotne znaczenie kultowe. Tak jest i obecnie. W dalszym ciagu

miejsce to stanowi ważny ośrodek kultowy i religijny dla wyznawców różnych religii

politeistycznych, w tym dla nas, rodzimowierców polskich. Rozumiemy, że wybór miejsca

na obchody wydarzenia o doniosłym znaczeniu historycznym, jakim jest chrzest Polski, padł

na jedną ze starszych świątyń religii chrześcijańskiej w naszym kraju. Jednakże, ze względu

na historię tego ośrodka kultowego, nasze wyznanie oraz ogromne znaczenie religijne jakie

ma ona dla wyznawców etnicznej wiary Słowian, zwracamy się do Pana, Panie Prezydencie,

z prośbą o zachowanie neutralności religijnej Góry Ślęży i zmianę miejsca obchodów

rocznicy chrztu Polski. Uszanowanie pamięci przedchrześcijańskiej kultury i wiary jest

dla nas ważne, ponieważ uważamy historię Ślęży - jak i innych miejsc dawnego kultu

Słowian - za istotny fundament, na którym wyrosła Rzeczpospolita Polska. Ich utrwalanie 

w pamięci narodowej jest według nas koniecznym czynnikiem budowania świadomości

Polaków, jako dumnego narodu z bogatym dziedzictwem kulturowym. Jednocześnie sami

czujemy się integralną częścią współczesnego polskiego społeczeństwa, na łonie którego

pragniemy się rozwijać. Mając na uwadze wielowiekową tolerancję wyznaniową oraz

poszanowanie mniejszości religijnych, z których to Polska zawsze słynęła, mamy nadzieję,

że przychyli się Pan, Panie Prezydencie, do naszej prośby.

 

Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, iż członkowie Konfederacji

Rodzimowierczej nigdy nie zamierzali i nie zamierzają w żaden sposób zakłócać obchodów

rocznicy chrztu Polski. Pragniemy w myśl tolerancji wyznaniowej, którą Polska może

się szczycić od wieków, żyć w zgodzie z wyznawcami innych religii, w tym chrześcijańskiej,

jako równoprawni obywatele Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Z poważaniem

Konfederacja Rodzimowiercza:

Związek Wyznaniowy Rodzima Wiara

Stowarzyszenie Żertwa

Stowarzyszenie Kałdus

Stowarzyszenie Drzewo Przodków

Gontyna

Gromada Swarga

Gromada Wanda

Krąg Radogost

Rodzimowiercy Pomorscy

Fundacja Watra

Grupa WiD

Logowanie

Najbliższe święto

Święto Stado 20.05.2021 20:00 23 Dni
1996-2021 Rodzima Wiara
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος