piątek, 16 czerwiec 2017

rowokol

15 czerwca 2017 roku różne ugrupowania rodzimowiercze połączyła jedna myśl: zaprotestować przeciwko zawłaszczeniu świętego miejsca dawnych Słowian – góry Rowokół (gmina Smołdzio) przez wyznawców katolickiej odmiany chrześcijaństwa.

Po przybyciu na miejsce okazało się, że tradycyjnie wykorzystywany jako parking żużlowy placyk nieopodal wejścia na górę, został zablokowany przez policję. Nawet pojazdy Radia Gdańsk zostały zmuszone do parkowania na terenie nieczynnej tego dnia stacji benzynowej. Nie zatrzymało to ludzi, którym zachowanie świętości tego miejsca dla rodzimowierstwa, leżało na sercu.

Na szczycie Rowokółu zastaliśmy wójta w asyście silnej ekipy straży pożarnej, patrolu policyjnego, przedstawiciela straży leśnej oraz kilku mieszkanców okolicy. Jako że gółwni organizatorzy protestu, przedstawiciele RKP, przybyli z pewnym opóźnieniem, wójt gminy Smołdzino, pan Arkadiusz Walach, zadeklarował chęć rozmowy z przedstawicielami RW Pomorze oraz gromady Wilcy. W sprawie konfliktu wójt powoływał się na fakt, iż zgodę na budowę kaplicy wydało Ministerstwo Ochrony Środowiska, któremu podlega Słowiński Park Narodowy, na terenie którego położony jest Rowokół. Zdaniem pana wójta góra została włączona niestety (sic!) w obręb parku niezgodnie z prawem i w związku z tym samorząd nie ma w sprawie tego miejsca nic do powiedzenia i nie czerpie żadnych korzyści z posiadania takiej góry na swoim terenie. Zapomniał tylko wspomnieć, że zasiada w radzie owego parku, że w związku z „dobrą zmianą” dyrektorem został człowiek uległy wobec obecnie panującej władzy. A władza sprzyjająca Kościołowi Katolickiemu oczywiście wydała bez problemu zgodę na budowę kaplicy bez jakichkolwiek konsultacji z radą naukową parku narodowego. Zatem propozycja pana wójta o tym, by rodzimowiercy też sobie uzyskali zgodę na postawienie posągu Świętowita, zakrawa na szyderstwo.

Na pytanie, czy przybył na górę jako wójt, odpowiedział twierdząco. Jednocześnie wypowiadał się o świętości, „odwiecznym” kulcie maryjnym tego miejsca. Na pytanie uczestniczki protestu, jak jego słowa mają się do konstytucyjnego rozdziału kościoła od państwa, uniknął odpowiedzi, twierdząc, że robi to z szacunku do interlokutorki. Podobnie nie odpowiedział na żadne inne pytanie, powtarzając jedynie gładkie formułki rodem z kampanii wyborczej, o otwarciu na wszelkie rozmowy, zapewniając, że w gminie każdy człowiek może się do niego zwrócic i nigdy nikomu nie odmawia pomocy. Następnie po prostu uciekł z miejsca sporu, do którego z nieznanych powodów włączyli się jego osobiści ochroniarze w postaci funkcjonariuszy Ochotniczej Straży Pożarnej. I ponownie pojawił się problem, czy ów mundurowy jest tu prywatnie, czy służbowo. Kwestii tej nie udało się ostatecznie ustalić.

Nagraną część dyskusji z wójtem można znaleźć tutaj

Uczestnicy protestu byli również filmowani przez funkcjonariusza bliżej nieokreślonych służb w stroju cywilnym. A ponieważ do żadnych skandalicznych zachowań ze strony rodzimowierców nie doszło, tudzież żadnych rękoczynów czy innych zachowań niezgodnych z prawem czy dobrymi obyczajami, funkcjonariusz ulotnił się w iście angielskim stylu.

Wśród ludności miejscowej spotkać można jednak nie tylko tych, którzy popierają zdanie pana wójta, ale również i tych, którzy są temu projektowi zdecydowanie przeciwni. To wlaśnie oni powiadomilli RKP o planie budowy kaplicy na górze Rowokół i przyczynili się do nagłośnienia całej sprawy.

W sporze tym główną kwestią są oczywiście pieniądze. Wójt pragnie rozwijać turystykę religijną. Skoro ma Wejherowo swoją Kalwarię, to może i coś podobnego uda się stworzyć w Smołdzinie. Jak powiedział fukncjonariusz OSP, oni też chcą coś z tej góry mieć. Zatem tak naprawdę kwestia wiary jest sprawą drugorzędną. Nie chodzi w tym wszystkim bynajmniej o żadne uszanowanie uczuć religijnych katolików, chodzi o zarobek. Pan wójt wspominał i o ekstremalnej ścieżce rowerowej i innych elementach infrastrutury turystycznej. I może nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie brudne metody, po jakie sięga miejscowy samorząd, a zwłaszcza wykorzystywanie uczuć religijnych tych ludzi, którzy naprawdę w swojej wierze są szczerzy.

Sylwia Liv Storaada,

Rodzima Wiara, Obwód Ziemi Pomorskiej

Logowanie

Najbliższe święto

Kupała 21.06.2021 20:00 527 Dni
1996-2022 Rodzima Wiara
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος