niedziela, 03 wrzesień 2017

Zapraszamy na sprzątanie cmentarzyska kurhanowego w Będkowicach pod pieczą pani archeolog doktor Haliny Śledzik-Kamińskiej. W porozumieniu z właścicielem obiektów, Nadleśnictwem Miękinia, przy udziale lokalnego środowiska oświaty spotykamy się 9-tego września w sobotę, około godziny 10-tej. Przy okazji wykosimy teren przyległego grodziska.

Zapraszamy Serdecznie środowiska rodzimowiercze, Związek Wyznaniowy Rodzima Wiara, siostreńki i brateczków z wrocławskiej Watry oraz pozostałe gromady Związku Wyznaniowego RÓD, gromady zrzeszone w Konfederacji Rodzimowierczej i niezrzeszone. To cykl współpracy, którego wagi nie muszę chyba tłumaczyć. Prowadzimy rozmowy o oczyszczeniu przyległego zbiornika kultowego, doprowadzeniu tam wyschłego źródła i przywróceniu kultowego charakteru obiektów, stąd apel podyktowany przejrzystością naszych działań w środowisku. Apel o współpracę i wspólne działanie. Apel o odzew.

Prosimy o zabranie ze sobą rękawic ochronnych, sekatorów, kos, worków.

Podczas akcji sprzątania, będzie można zwiedzić, a nawet poczuć się mieszkańcem od wewnątrz zamkniętych zazwyczaj zabudowaniań skansenu.
Będzie możliwość zostawienia na kurhanach ofiar i zapalenia ogni (w szklanych/bezpiecznych oprawach).

Bogi Darzą.
link do strony na facebooku:
https://www.facebook.com/

Logowanie

Najbliższe święto

Kupała 21.06.2021 20:00 527 Dni
1996-2022 Rodzima Wiara
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος