poniedziałek, 26 marzec 2018

   W związku z ostatnimi atakami na nasz związek wyznaniowy i osobę Naczelnika Staszka Potrzebowskiego w postach osobistych  pana Konrada Lewandowskiego zmuszeni byliśmy do natychmiastowej reakcji w myśl podpisanej niedawno ugody pomiędzy Rodzimym Kościołem Polskim a Związkiem Wyznaniowym Rodzima Wiara.

  
   Dnia 3 marca 2018 roku reprezentant ZW RW, starszy oddziału mazowieckiego, Marcin Sadowski, wystosował ponaglenie na adres pana Ratomira Wilkowskiego (RKP) w którym przypominał o konieczności przeprosin za dotychczasowe niesmaczne nazewnictwa jakich dopuszczał się pan Konrad Lewandowski w swoich postach pod adresem polskich rodzimowierców. Jednocześnie zaznaczając, że w przypadku braku takowych przeprosin, pan Konrad daje jedynie świadectwo jako reprezentant RKP temu, że zawarta niedawno ugoda ma charakter poniekąd jednostronny, gdyż jedynie Rodzima Wiara przestrzega honorowo jej zasad i pozostaje wierna danemu słowu o nie naruszaniu prywatności działania obu związków.

   W zaistniałej sytuacji, po przesłaniu odpowiedzi ze strony Rodzimego Kościoła Polskiego (treść poniżej), w której tradycyjnie przedstawiają oni swoje stanowisko jako odcinanie się od słów jednego ze swoich członków (zamiast brania zań pełnej odpowiedzialności) pragniemy jako związek wyznaniowy wyrazić swoje ubolewanie nad pogłębiającym się brakiem poszanowania naszej wartości religijnej i duchowej, która jest stale opluwana przez jedną osobę – pana Konrada Lewandowskiego. Przedstawić pragniemy również naszą stosowną do tego opinię na ten temat, która jedynie została właśnie potwierdzona poniższą odpowiedzią (a raczej brakiem poważnej odpowiedzi) ze strony RKP.

   Pan Konrad Lewandowski czyniąc wszelkie próby ośmieszenia i obrażania środowisk rodzimowierczych w Polsce, w tym w znacznym stopniu związku wyznaniowego Rodzima Wiara zostaje uznany za agenta od „brudnej roboty” działającego na rzecz Rodzimego Kościoła Polskiego, który zawsze znajdzie wymowną odpowiedź, aby odciąć się tylko od jego wypowiedzi, uznając je za prywatne. Oczywiście tak jest najprościej, jednak przypominamy, że nie na tym polega odpowiedzialność i wobec takich osób powinny być wyciągane odpowiednie konsekwencje ze strony macierzystego związku.

   Ponieważ Związek Wyznaniowy Rodzima Wiara podpisał jako strona ugodę międzyzwiązkową jakiś czas temu, pragniemy nadal dotrzymywać warunków tej umowy. Nie jest naszym zamiarem źle mówić o RKP czy tym bardziej wchodzić sobie w drogę podczas wartościowych inicjatyw rodzimowierczych, wręcz przeciwnie. Uważamy, że każdy związek z osobna może zbudować naprawdę silny filar polskiego rodzimowierstwa bez zatargów i waśni. Na dzień dzisiejszy nie widzimy potrzeby ani możliwości do siadania przy jednym stole do obrad podczas wspólnego wiecu RW i RKP, tak jak to proponował niedawno pan Ratomir Wilkowski. Chyba że jego drug, pan Konrad Lewandowski, uzna że jest na to gotowy i podeprze to odpowiednim pismem.

 

Z poważaniem,

 

Marcin Wojnar Sadowski

Starszy drug oddziału mazowieckiego

Związku Wyznaniowego Rodzima Wiara.

 

26 marca 2018 roku, Warszawa.

oswiadczenie1

oswiadczenie2

Logowanie

Najbliższe święto

Kupała 21.06.2021 20:00 527 Dni
1996-2022 Rodzima Wiara
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος