TEMAT: Jak pogodzić Rodzimowierstwo z Chrztem

Jak pogodzić Rodzimowierstwo z Chrztem 6 lata 4 miesiąc temu #5356

Złocisty napisał:
Jak pogodzić pogaństwo z tym ,że się jest ochrzczonym ?i pytanie gdzie będę pochowany?bo raczej nie na cmentarzu żydokatolickim
Twardostoj napisał:
1. Nie właściwe miejsce.
2. Było już o tym dużo na niniejszym forum wystarczy poczytać.

www.rodzimawiara.org.pl/forum/19-udeptan...tynuacja-tematu.html

Znalazłoby się jeszcze dużo.
Jak jesteś Rodzimowiercą to żaden "chrzest" na ciebie nie działa nie ma mocy, owszem jak chcesz możesz przeprowadzić jakiś rytuał "zmycia chrztu" (wystarczy kąpiel w rzece) ale według Mnie nie jest to do niczego potrzebne. :)

Co do aktu apostaty to też nikt tego niby nie nakazuje ale poco nabijać statystyki dla KRK?
Inna sprawa, że to i tak raczej nie będzie przez nich uwzględnione.
sambir napisał:
Re:

Problem chrztu jest problemem prawno-filozoficznym.Tzn.najpierw filozoficznym a następnie prawnym
W grę wchodzą bowiem 2 rodzaje chrztu :

1/Chrzest Polski Słowiańskiej -dokonany w 966 r.przez Mieszka I jako akt prawny ogólnonarodowy państwowy - w oparciu o KONKORDAT zawarty w 966 r.
z państwem watykańskim (albo inaczej jakby z cesarzem rzymskim Konstantynem Wielkim poprzez uznanie religii chrześcijańskiej /judeochrześcijańskiej/za religię państwową )z przyczyn politycznych a nie najpierw religijnych.

Tzn.na czas tymczasowy w przedziale czasowym historycznym .I stąd jako zawarty z przyczyn najpierw politycznych =wymagający stałego uaktualniania na przestrzeni czasu historycznego -ostatnie uaktualnienie przez rząd administrację SLD.

Tzn.jako realizacja związana z przymusem /administracyjnym/jako polityczna.

Na Chrzest Polski w 966 albo na jego brak nie mogli mieć wpływu oprócz samego Mieszka I jako Słowianina a nie chrześcijanina pozostali obywatele państwa-jako prywatnego właściciela słowiańskiego państwa.

2/Chrzest indywidualny personalny w odniesieniu do obywateli państwa polskiego -jako już chrześcijańskiego - jako realizacja nie związana z żadnym przymusem administracyjnym -tutaj jako warunku ważności prawnej Chrztu Polski z 966 r.w prawie międzynarodowym.

Chrzest wszystkich nowo narodzonych obywateli państwa polskiego-dokonywany jest w zastępstwie rodziców biologicznych przez tzw.rodziców chrzestnych.
Imię zaś brane jest nadawane z Kalendarza polskiego zawierającego imiona łacińskie hebrajskie i Słowiańskie-podawane jest dla dokonującego chrztu kapłana przez rodziców chrzestnych celem sporządzenia Metryki Chrztu na piśmie jako dowodu.

Po uzyskaniu pełnoletności ochrzczony ma prawo do uznania chrztu za nieważny administracyjnie ale nie posiada możliwości i prawa do uznania za nieważny Chrzest Polski dokonany w 966 r.przez Mieszka I.
Jako dokonanego na podstawie KONKORDATU posiadającego ważność w świetle współczesnego prawa międzynarodowego poprzez każdorazowe uaktualnienie przez aktualnie obowiązującą administrację rządową (ostatnie uaktualnienie przez rząd SLD).

Oznacza to ,iż nie jest możliwe unieważnienie Chrztu Polski z 966 r.dopóki wydarza się ważność prawna KONKORDATU w prawie krajowym RP i w prawie międzynarodowym.

A ponieważ na chrzest składa się 2 rodzaje chrztu /został w 966 r.zawarty nie najpierw z przyczyn religijnych/
1/w prawie międzynarodowym
2/w prawie krajowym -

to tym samym uznanie chrztu indywidualnego ...za nie ważny prawnie - wypisanie się z ewidencji kościelnej parafialnej nie wyczerpuje prawnego problemu chrztu jako takiego.

Chrzest indywidualny bowiem nie miałby wtedy ważności prawnej -w prawie międzynarodowym i krajowym oraz Chrzest Polski 966 r. - gdyby w Kalendarzu polskim były zawarte wyłącznie imiona łacińskie a nie także i imiona Słowiańskie z końcówką na :sław.

Np.Stanisław,Zdzisław,Mścisław itp.

gdyż wtedy chrzest indywidualny byłby realizacją związaną z przymusem /administracyjnym /.

Chrzest dokonywany jest bowiem nie w imię zjawisk Przyrody :wody lecz za pośrednictwem wody ... w imię osobowe wzięte z Kalendarza... jest chrztem Kalendarzowym jako o tyle :chrztem świętym o ile w jakim stopniu są to imiona Słowiańskie.

Podmiotem chrztu z 966 r.nie byli bowiem chrześcijanie ani judeo semici lecz autentyczni Słowianie.

Ale nie zostało dotąd udowodnione,iż realizacja chrztu może być realizacją rzeczywistą ... w odniesieniu ... do Słowian ochrzczonych wodą ... w imię Kalendarzowe Słowiańskie? zakończone końcówką :sław?
Twardostoj napisał:
Sambir

Primo My to wszystko wiemy.

Secundo 3/4 Twego postu nie jest adekwatne do niniejszego wątku dlatego, że temat dotyczył
Jak pogodzić pogaństwo z tym ,że się jest ochrzczonym ?i pytanie gdzie będę pochowany?bo raczej nie na cmentarzu żydokatolickim
Pogan napisał:
Wracając wreszcie do tematu, to powiem Ci, że to całkime łatwo pogodzić pogaństwo z chrztem. Wystarczy, że przestaniesz myśleć o tym i jak chcesz możesz poddać się apostazji i/lub dokonać jakiegoś rytuału. Z tego, co wiem drzewiej ludzie brali kąpiel w rzece, aby obmyć się z tego, chociaż nie wiem, czy to takie ważne :) Jak jesteś rodzimowiercą to chrzest nie ma dla Ciebie znaczenia, co najwyżej sugerowałbym apostazję, bo po co podbijać statystyki czarnym ? Co do pochówku, to nie możesz, co prawda się spalić na stosie, ale możesz skremować się, w takim wypadku chyba można Cię dać na cmentarz komunalny.
sambir napisał:
Sambir

Primo My to wszystko wiemy.

Secundo 3/4 Twego postu nie jest adekwatne do niniejszego wątku dlatego, że temat dotyczył
Jak pogodzić pogaństwo z tym ,że się jest ochrzczonym ?i pytanie gdzie będę pochowany?bo raczej nie na cmentarzu żydokatolickim

Re:

Udaje się stwierdzić,iż wykonujesz wzorowo swoją funkcję ADMINA ponieważ do podstawowego obowiązku każdego Admina należy przestrzeganie 2 pkt.Regulaminu Internetowego Ogólnoświatowego czyli Słowiańskiego:

1/Posty należy redagować NA TEMAT poddany pod dyskusję
2/Zabroniony jest atak na osobę (wulgaryzmy)zamiast na argumenty

Otóż!może nie zachodzić żadna konieczność pogodzenia pogaństwa z tym ,że jest się ochrzczonym.Jak zostało bowiem wykazane w poscie :chrzest /=inicjacja / składa się nie z 1 lecz z 2 części składowych.I dopiero obie części składają się na pojęcie :chrztu.Decydujące znaczenie posiada chrzest Polski z 966 r.dokonany nie z przyczyn religijnych przez Mieszka I w związku z KONKORDATEM zawartym z "Państwem vatykańskim" czyli z Rzymem Vatykanem.Na którą to realizację nie mieli w 966 r.wpływu obywatele szeregowi słowiańskiego KSIĘSTWA POLSKIEGO i współcześni Słowianie.Chrzest Polski z 966 r.jest nadal obowiązującym w prawie międzynarodowym przez uaktualnianie KONKORDATU (ostatnie uaktualnienie przez rząd administrację SLD).
Jest zatem zrozumiałe ,iż chrzest tzw.indywidualny osobowy-dotyczący nowonarodzonych obywateli państwa polskiego na przestrzeni czasu historycznego - związany jest z przymusem /administracyjnym/udziałem tzw.rodziców chrzestnych w zastępstwie rodziców biologicznych i Mieszka I-w ramach obowiązywania KONKORDATU z 966 r.(uaktualnionego adm współcześnie).

Oznacza to ,iż bez KONKORDATU chrzest indywidualny nie posiada ważności prawnej ale wyłącznie samą ważność administracyjną jako związany z przymusem/administracyjnym zastosowanej wobec jednostki niepełnoletnej/.

Stąd po uzyskaniu pełnoletności-świadomości przynależności Narodowej(ONZ)-jednostka taka może uznać prywatnie personalnie indywidualnie ów akt chrztu za ważny prawnie albo nie.

Nie może jednak uznać za nieważny jako Poganina ateisty a wyłącznie jako Słowianina.

Pojęcie Poganina jest bowiem negacją pojęcia :chrześcijanina czyli pojęciem religijnym-negacja nie zmienia bowiem sobą istoty rzeczy.

Pojęcie Poganina jest określeniem pojęciowym nomenklaturowym nie słowiańskim lecz chrzescijańskim - podobnie jak określenie :ateista.

Słowianie nie są ateistami i w żaden sposób nimi być nie mogą ponieważ Słowiaństwo nie jest :wiarą lecz nauką opartą na 4 vedach (veda=nauka)-należąc do cywilizacji Arian a nie do cywilizacji łacińskiej.

A chrzest indywidualny należy do cywilizacji łacińskiej.

A co oznacza,iż jeżeli dana jednostka dowolnie wzięta uważa siebie samą za najpierw Słowianina a następnie za Polaka a nie w kolejności odwrotnej - to chrzest indywidualny nie ma ważności ani administracyjnej ani prawnej.

Tzn.z tego tytułu ,iż Słowiaństwo wedyjskie nie uznaje religii chrześcijańskiej w ogóle za :religię - nie jest anty religijne anty chrześcijańskie - nie jest bowiem pogaństwem ateizmem lecz Yogą wedyjską - vedą czyli :nauką.

A zatem problem pogodzenia pogaństwa z tym ,że się jest ochrzonym pod przymusem/adm/("Tam gdzie jest przymus ("tam jest bogata wiedza ale nie ma mądrości "(sentencja) - powstaje wOwczas ,kiedy mylnie utożsamia się Słowiaństwo z ateizmem i pogaństwem rodzimowierstwem - w wyniku tzw.pomieszania utożsamienia pojęć nie mających ze sobą nic wspólnego.

A co oznacza ,iż problem jako rzeczywisty a nie wirtualny byłby wówczas,gdyby Mieszko I jako Słowianin zawarł KONKORDAT dokonał Chrztu Polski w 996 z przyczyny nie politycznej lecz najpierw :religijnej.

A dotąd takiego dowodu nikomu nie udało się przeprowadzić.

2/nie ma również takiego pojęcia w nomenklaturze Słowiańskiej jak:żydokatolicyzm -ponieważ Słowiaństwo nie należy do cywilizacji semickiej ani łacińskiej.Pojęcie "żydokatolicyzm" nie jest także pojęciem semickim lecz łacińskim chrzęścijańskim religijnym tzw.myślowym mętem /nienaukowym/.
Twardostoj napisał:
Sambir Z tym, że temat tyczy się tego jak pogodzić swoją Wiarę w Etnicznych Bogów z Chrztem JEDNOSTKOWYM NIE CAŁEGO Kraju. To tak tytułem przypomnienia.

Wątek przeniesiony z Działu Administracja Forum. Proszę w wypowiedziach Trzymać się tematu oraz wypowiadać się na temat w nawiązaniu do Rodzimowierstwa Słowiańskiego a nie rozwodzić się na temat Chrześcijaństwa dziękuję - Twardostoj
"Głód, powietrze, ogień, woda
I wszelaka zła przygoda
Będą temu, kto by starą
Ojców swoich wzgardził wiarą!"

Fragment Pieśni Bojana
Ostatnio zmieniany: 6 lata 4 miesiąc temu przez Twardostoj.
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Jak pogodzić Rodzimowierstwo z Chrztem 6 lata 4 miesiąc temu #5357

Myślę, że w tym wypadku bycie chrześcijaninem powinno kończyć się na inicjacji do innej religii - przykładowo RW lub Asatru. Stanowczo odradzam wszelkie akty apostazji ponieważ dają one tyle, że interesant przestaje być ochrzczonym na papierku.
Poza tym... Bogowie na pewno nie patrzą czy masz chrzest, czy nie - po prostu bądź Rodzimowiercą, spełniaj swoje obowiązki wobec nich i ciesz się z ich obecności! :)
Kto ty jesteś? Polak mały,
Polak – znaczy człowiek śmiały,
Śmiały myślą, mową , czynem,
Polak – prawym Słowianinem,
A Słowianin – to poganin!
Tako uczą mię rodzice,
Tako wierzę. Tym się szczycę.
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Jak pogodzić Rodzimowierstwo z Chrztem 6 lata 4 miesiąc temu #5359

 • Zadrug
 • Zadrug Avatar
 • Offline
 • Użytkownik
 • Posty: 221
przecież o to chodzi by z chrzueścijaństwem skończyć nie tylko duchowo ale i na tym swistku ...by Ciebie nie bylo w ich ewidencji jako chrześcijanin !
Jaksar
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Jak pogodzić Rodzimowierstwo z Chrztem 6 lata 4 miesiąc temu #5362

Zadrug napisał:
przecież o to chodzi by z chrzueścijaństwem skończyć nie tylko duchowo ale i na tym swistku ...by Ciebie nie bylo w ich ewidencji jako chrześcijanin !

Zwróć uwagę, że akt apostazji skreśla Cię ze wspólnoty Kościelnej. Niby o to nam chodzi. Lecz nie usuwa skutków chrztu. Czyli nie jesteś we wspólnocie, ale jesteś ochrzczony - czyli i tak i tak jesteś chrześcijaninem! Poza tym ten proces jest czasami długotrwały i trudny do przeprowadzenia (w końcu z hajsu tak łatwo się nie rezygnuje! :P ).
Kto ty jesteś? Polak mały,
Polak – znaczy człowiek śmiały,
Śmiały myślą, mową , czynem,
Polak – prawym Słowianinem,
A Słowianin – to poganin!
Tako uczą mię rodzice,
Tako wierzę. Tym się szczycę.
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Jak pogodzić Rodzimowierstwo z Chrztem 6 lata 4 miesiąc temu #5363

 • Zadrug
 • Zadrug Avatar
 • Offline
 • Użytkownik
 • Posty: 221
"skutki chrztu", jak to kreśliłeś tracą u osoby przekonanj do Wiary Rodzimej i rozumiejącej ją swoją moc natychmiast po stwierdzeniu dla sibie samego, w duszy, sercu i z przekonania, że nie mam nic wspólnego już z tą religią zbawioną...że nie jestem jej zwolennikiem a moje Serce, dusza i ciało należą do Rodzimej Wiary moich Przodków. Wszysstkie te akty apostazji...wpisy w księgi i wykreślania to zwkłe biurokratyczne czynności które naprawdę nie mają nic wspólnego z tym co czujesz ! Akt Apostazji jest tylko dla statystyk oraz próbą popsucia humoru skarbnikowi kościoła katolickiego. Wystarczy, że teraz jako człowiek dorosły uświadomisz sobie, że chrzest był wobec Ciebie zbrodnią...przymusem..i tyle... Jeżeli nie uznajemy filozofi krk, to dlaczego mam się tym przejmować czy mnie uważają za chrześcijanina czy nie ? Ta religia jest fata morganą..wymysłem więc po jaką cholerę mamy bez przerwy się zastanawiać jak z tego gówna wyjść ? ;)
Jaksar
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Jak pogodzić Rodzimowierstwo z Chrztem 6 lata 4 miesiąc temu #5365

Zadrug napisał:
"skutki chrztu", jak to kreśliłeś tracą u osoby przekonanj do Wiary Rodzimej i rozumiejącej ją swoją moc natychmiast po stwierdzeniu dla sibie samego, w duszy, sercu i z przekonania, że nie mam nic wspólnego już z tą religią zbawioną...że nie jestem jej zwolennikiem a moje Serce, dusza i ciało należą do Rodzimej Wiary moich Przodków. Wszysstkie te akty apostazji...wpisy w księgi i wykreślania to zwkłe biurokratyczne czynności które naprawdę nie mają nic wspólnego z tym co czujesz !

Dokładnie to chciałem przekazać w poprzednich postach. :) Dzięki za zrozumienie i puentę. :)

No ale fakt faktem, że cała procedura opuszczania Kościoła mogłaby zostać jakoś ułatwiona bo na pewno nie tylko Rodzimowiercy są chętni do tego :side:
Kto ty jesteś? Polak mały,
Polak – znaczy człowiek śmiały,
Śmiały myślą, mową , czynem,
Polak – prawym Słowianinem,
A Słowianin – to poganin!
Tako uczą mię rodzice,
Tako wierzę. Tym się szczycę.
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Logowanie

Najbliższe święto

Święto Plonów 22.09.2019 20:00 27 Dni Święto Plonów

Ostatnio na forum

 • Brak postów do publikacji.
1996-2019 Rodzima Wiara
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος