W województwie śląskim, w Czeladzi powstaje słowiański pomnik na terenach gdzie niegdyś była kopalnia. Na dzień dzisiejszy rzeźba została wykonana z kamienia wapiennego i już stoi na skarpie w parku "Alfred". Rzeźba przedstawia Świętowita, mierzy około dwóch i pół metra i jest wzorowana na posągu ze Zbrucza. Dzieło ma zostać ukończone do końca czerwca tego roku. Pomnik w całości został sfinansowany z budżetu miasta a pomysłodawcami są  młodzi ludzie zafascynowani słowiańskimi wierzeniami. Miasto uznało iż będzie to wspaniała atrakcja turystyczna i przystąpiono do realizacji.Warto dodać, że rzeźba jest kawałkiem większej całości, której uwieńczeniem będzie gród wzorowany na tych które od dawna istnieją na Wolinie i w Biskupinie.

Czytaj więcej...

Trzygłów Trzygłów jest bogiem, którego imienia nie trzeba chyba tłumaczyć. W źródłach niemieckich występuje on jako Trigelawi i Triglaus, skąd odczytywano imię w brzmieniu "Trygław", które weszło do obiegowego języka, jest jednak błędne i stanowi swoistą hybrydę językową, bowiem w brzmieniu polskim należałoby to odczytać jako Trzygłów, zaś we wczesnośredniowiecznej wersji pomorskiej brzmiało ono chyba Triglav. Mamy tu w sposób oczywisty do czynienia z  bogiem o trzech głowach, jednak imię Trzygłów/Triglaw nie może być w żaden sposób właściwym i pierwotnym imieniem Boga, a jedynie opisowym epitetem utworzonym od jego cech zewnętrznych lub cech jego posągu, który zastąpił stare imię właściwe. Pojawiło się ono zgodnie z częstym w tradycyjnych kulturach prawem tabu, zabraniającego wymawiania imion bogów, które zastępowane były przez różnorakie "przezwiska".

Czytaj więcej...

Czciciele litewskiego pogaństwa ze wspólnoty religijnej "Romuva" zabiegają o dostęp do Katedry Wileńskiej, gdzie chcieliby odprawiać swoje obrzędy religijnie, głównie udzielać ślubów. Naczelny kriwa (kapłan) litewskich pogan Jonas Trinkunas żali się portalowi DELFI, że w zdominowanej przez katolików Litwie nie ma dla pogan miejsca.Kriwa bezskutecznie zabiegał u administratora kościoła katedralnego, proboszcza Ricardasa Doveiki o to, żeby pozwolono poganom na odprawianie obrzędów religijnych przy zachowanych w podziemiach kościoła pozostałościach staro-pogańskiego ołtarza ofiarnego. Jonas Trinkunas prosił również administrację niedawno odbudowanego obok Katedry Pałacu Władców o przydzielenie poganom osobnego pomieszczenie.

Czytaj więcej...

Niemal każda religia obok dogmatów i warstwy ideowej posiada swój wymiar rytualny, uzewnętrzniony najdokładniej w obchodach swych świąt, szczególnie tych najważniejszych - dorocznych. Również chrześcijaństwo, wydaje się nobliwe w swej tradycji i kojarzy z najważniejszymi dla niego świętami - Wielkanocnymi, oraz Bożym Narodzeniem. Przyjrzawszy się jednak bliżej poszczególnym rytuałom związanym zarówno z tymi dwoma świętami, jak i innymi ważnymi momentami w kalendarzu liturgicznym Kościoła Katolickiego, zobaczyć można całkowicie jasno, że mają one w większości proweniencję przedchrześcijańską, słowiańską, pogańską. Nie jest to niczym nowym dla osób zajmujących się historią religii, bądź znawców kultury, jednak większość kultywujących tradycje świąteczne nie zdaje sobie sprawy, że oddaje cześć tradycji o wiele starszej i z pewnością wyrzekłoby się wszelkich swych związków z "przebrzydłym pogaństwem".

Czytaj więcej...

18 listopada o 18.30 w ramach „Wieczorów szamańskich”, cyklicznych spotkań organizowanych w szczecińskiej restauracji wegetariańskiej „Amar” odbyło się spotkanie na temat mitologii Słowian. Na marginesie dodam iż podobne spotkanie odbyło się wiele lat temu w teatrze Kana z tą różnicą że tamto przybliżało zebranym również działalność RW. W restauracji momentalnie miejsca były zajęte. Prowadzący Igor Górewicz opowiedział zebranym historię posągu ze Zbrucza, opisał bardzo szczegółowo znaczenie posągu Świętowita jak również przybliżył nasze lokalne tradycje opisując kult Trzygłowa.

Czytaj więcej...

Grekokatoliccy aktywiści na Ukrainie dopuścili się napaści na świeżo odnowione rodzimowiercze sanktuarium w pobliżu wsi Sadżiwki, zniszczyli miejsce kultu a zastanych tam jego opiekunów pobili i okradli. Nie jest to pierwszy przypadek brutalnej agresji wobec rodzimowierców na wschodzie.Kilka dni przed opisanymi wydarzeniami, na wzgórzu koło wsi Sadżiwki w rejonie husiatyńskim na Ukrainie, miejscowi rodzimowiercy, przedstawiciele Rodowego Ogniska Rodzimej Prawosławnej Wiary, odnowili kapiszcze Peruna. Miejsce to, w pewnym oddaleniu od domostw, nie przeszkadzało życiu mieszkańców okolicy i stało się celem wędrówek rodzimowierców.

Czytaj więcej...

Logowanie

Najbliższe święto

Kupała 21.06.2021 20:00 527 Dni
1996-2022 Rodzima Wiara
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος