Etyka jest ogniwem łączącym wiarę z filozofią, jest jedną z dziedzin umiłowania wiedzy i ważnym składnikiem religii. Etyka i moralność są bliskoznacznymi pojęciami często używanymi zamiennie. Nie są one bynajmniej tożsame. Etyka, a zwłaszcza normatywna etyka jest wartościującą teorią, moralność zaś oceną postępowania konkretnego człowieka lub wspólnoty. Etyczne zasady zmieniają się w miarę upływu czasu, zmian politycznych warunków, światopoglądu i wyznawanej religii. Zmienną jest również hierarchia wartości z tych samych powodów. Przyjmowanie wartości i etycznych poglądów sprzecznych z odziedziczonym genotypem i pokoleniową pamięcią może  doprowadzić pojedynczego człowieka i cały naród do rozdwojenia osobowości. Biologia człowieka nie poddaje się psycho- i socjotechnicznym zabiegom i stale będzie przeciwstawiać się narzuconej ideologii. Etyczny obcy system będzie zaś ciągle zwalczać zastałe rodzime poglądy na dobro człowieka i narodu, będzie usilnie narzucać własną hierarchię wartości.

Czytaj więcej...

Każda z wycinanek ma swoją historię ,swoją legendę. Pozwólcie Państwo, że w kilku słowach wyjaśnię genezę oraz powstanie każdej z osobna: KUPAŁA – Noc Kupały, zwana też nocą kupalną, kupalnocką, kupałą – słowiańskie pogańskie święto związane z letnim przesileniem słońca, obchodzone w najkrótszą noc w roku z 21 na 22 czerwca . Znane też jako: "Święto Ognia i Wody" jest  świętem - ognia, wody, słońca i księżyca, urodzaju, płodności, radości i miłości, powszechnie obchodzone na obszarach zamieszkiwanych przez ludy słowiańskie .W mojej wycinance zawarłem cały potencjał tego święta w samej czerwonej energetycznej barwie wycinanki, oraz symbolach: ogień, woda, kobieta, mężczyzna, żołędzie (prasłowiański symbol płodności), ukośny krzyż (symbol solarny-)oraz wizerunek samego Kupały wpisany w rozłożysty lechicki dąb. Całość przyozdobiłem motywem kociewskim.

Czytaj więcej...

Do Zjednoczenia Rodzimowierców Ukrainy Głębokim bólem przejmuje nas wiadomość o zbezczeszczeniu posągu Peruna w Kijowie. W tym nieszczęściu jesteśmy solidarni z Wami. Niechaj sprawcy tego niegodziwego złoczynu nie sądzą, że żyją ponad 1000 lat temu, gdy w Europie rąbano święte gaje i niszczono narodowe świętości. W całej Europie odradza się teraz to, co rodzimego narodowego ducha wyrosło, a ustępuje to co obce, co podstępem nam wciśnięto. My Słowianie jesteśmy na czele tej głębokiej duchowej odnowy. Niszczenie artystycznych wyobrażeń rodzimej wiary nie zachwieje naszych przekonań, naszej wierności wierze naszych przodków. Niechaj ten ohydny wybryk będzie nam bodźcem do wzmożonej pracy przy odbudowie zrębów rodzimej kultury. Naczelnik Rodzimej WiaryKoordynator IX Rodowego Wiecu Słowian Staszko z Wrocławia3 listopada 2012
Na Ukrainie po raz kolejny zaatakowano Rodzimą Wiarę - ściąto posąg Peruna na Starokijewskiej Górze. Na swojej stronie internetowej ORU informuje: "Informujemy, iż 1 listopada 2012 roku w Kijowie na Górze Starokijowskiej miał miejsce akt agresji wobec Rodzimej Wiary. Został ścięty, przez nieznanych sprawców, drewniany posąg Boga Peruna. Wytwór sztuki sakralnej oraz świątynia słynna nie tylko na Ukrainie, ale również daleko poza jej granicami. Jak wiadomo, Góra Starokijowska, od czasów uzyskania przez Ukrainę niepodległości, stanowi miejsce pielgrzymek wyznawców Rodzimej Wiary tak z Rusi-Ukrainy, jak i wielu innych państw ( Polski, Słowni, Serbii, Bułgarii, Rosji, Białorusi, USA, Kanady i innych, tu warto wspomnieć Rodowy Wiec Słowiański 2010 roku ). Owe fakty stały się już częścią historii Ukrainy i świata.

Czytaj więcej...

I. Uczestnicy Wiecu Dziewiąty Rodowy Wiec Słowian odbył się w dniach 16-18 sierpnia 2012 roku na świętej górze Ślęży nad miasteczkiem Sobótka koło Wrocławia. W Wiecu uczestniczyli przedstawiciele następujących krajów i związków: Polska - wyznanie Rodzima Wiara, z Oddziałami Pomorze, Mazowsze i Śląsk; rodzimowiercza gromada Watra z Wrocławia; polityczne stronnictwo Związek Słowiański; patriotyczne stowarzyszenie Niklot.Ukraina - Religijny ośrodek Zjednoczenie Rodzimowierców Ukrainy; w tym - Kijowska gromada Prawosławja, Boryspolska gromada Polanie, Tarnopolska gromada Swarha; redakcje czasopisma Swaroh i gazety Za rodzimą wiarę; wydawnictwo Mandrywieć z Tarnopola.Rosja - Związek Wenedów - gromada imienia Światosława Chrobrego, Sankt-Peterburg; redakcje gazety Jar i czasopisma Wołch.Bułgaria - Towarzystwo Duło, Ruse i Sofia.

Czytaj więcej...

Niebyt nie istniał - ani bytu nie byłoPrzestworzy nie było i nieba nad nimiCóż było w ruchu? gdzie? w czyjej opiece?Czym były wody - bez dna otchłanie?

Czytaj więcej...

Logowanie

Najbliższe święto

Kupała 21.06.2021 20:00 527 Dni
1996-2022 Rodzima Wiara
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος