Gore!Na Ukrainie po raz kolejny zaatakowano Rodzimą Wiarę - ściąto posąg Peruna na Starokijewskiej Górze. Na swojej stronie internetowej ORU informuje:

"Informujemy, iż 1 listopada 2012 roku w Kijowie na Górze Starokijowskiej miał miejsce akt agresji wobec Rodzimej Wiary. Został ścięty, przez nieznanych sprawców, drewniany posąg Boga Peruna. Wytwór sztuki sakralnej oraz świątynia słynna nie tylko na Ukrainie, ale również daleko poza jej granicami.

Jak wiadomo, Góra Starokijowska, od czasów uzyskania przez Ukrainę niepodległości, stanowi miejsce pielgrzymek wyznawców Rodzimej Wiary tak z Rusi-Ukrainy, jak i wielu innych państw ( Polski, Słowni, Serbii, Bułgarii, Rosji, Białorusi, USA, Kanady i innych, tu warto wspomnieć Rodowy Wiec Słowiański 2010 roku ). Owe fakty stały się już częścią historii Ukrainy i świata.

 

Kijowskie centrum rodzimowiercze zapewniło już sobie prawo do tytułu jednego z centralnych ośrodków kultury rodzimowierczej. Wychowuje w duchu szacunku wobec Przodków i Przyrody, sprzyja rozwojowi turystyki, a co za tym idzie, tworzy pozytywny wizerunek Ukrainy w świecie. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, iż przypadki niszczenia rodzimowierczych świątyń na Ukrainie mają już charakter systematyczny. Wielokrotne już apele do władz porządkowych, okazały się niestety daremne - winni ani razu nie zostali pociągnięci do odpowiedzialności za rozniecanie wrogości na tle religijnym oraz wyrządzone szkody materialne.

Odzew z krajów słowiańskichObojętność władz państwowych wobec naruszenia praw i swobód rodzimowierców Ukrainy staje się coraz bardziej oczywista. Brak rzetelnych informacji na temat życia jednej z najstarszych konfesji Ukrainy świadczy o uprzedzeniach państwa wobec własnej, autochtonicznej, kultury duchowej i stanowi ograniczenie naszych konstytucyjnych praw. Nie tak dawno Ogólnoukraińska Rada Kościołów i Organizacji Religijnych oficjalnie odmówiła Religijnemu Centrum Zjednoczenia Wspólnot Rodzimowierców Ukrainy wstępu do tej organizacji (bez podania wyjaśnień). Ten oto fakt stanowi jeszcze jeden przykład naruszenia Konstytucji Ukrainy.

Jako reguła, wzniecanie wrogości na tle religijnym i etnicznym, wobec rodzimowierców, poszerza się za sprawą duchownych chrześcijańskich, którzy umyślnie tworzą „negatywny obraz poganina” pośród wiernych, a przez to otwarcie podburzają ich przeciw rodzimowiercom. W odpowiedzi na liczne zgłoszenia ORU o umyślnym niszczeniu miejsc kultu, przeważnie otrzymujemy odpowiedzi, jakoby „sprawców nie odnaleziono”. Jak wiadomo, podobna bezkarność osób działających jawnie przestępczymi metodami, nie jeden już raz, prowadziła do słusznego oburzenia wśród rodzimowierców oraz zaostrzenia konfliktów w społeczeństwie.

W dniu dzisiejszym Religijne Centrum ORU przesyła „Obwieszczenie o ostatnim akcie zbezczeszczenia Świątyni Peruna”, adresaci: Prezydent Ukrainy, Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy, Minister Spraw Wewnętrznych Ukrainy, przewodniczący Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, przewodniczący Ministerstwa Kultury Ukrainy oraz inni urzędnicy szczebla państwowego w nadziei na adekwatną reakcję i pociągnięcie do odpowiedzialności osób, które są odpowiedzialne za naruszenie Konstytucji Ukrainy, praw i swobód obywateli państwa Ukraińskiego na tle etnicznym i religijnym, jak również w nadziei uzyskania odszkodowania za poniesione straty materialne i moralne.

2 listopada 2012 roku

Przewodnicząca Zjednoczenia Rodzimowierców Ukrainy,
Halina Łozko"

Źródło: oru.org.ua. Na stronie znajdują się zdjęcia aktu wandalizmu.
Tłumaczenie: ridnovir

Posąg był dziełem Oleksego Alioszkina.

To nie pierwszy taki atak. W zeszłym roku informowaliśmy o jednym z ataków: Narasta agresja wobec rodzimowierców na Ukrainie.

Tutaj znajduje się spis ataków z poprzednich lat. Środowiska rodzimowiercze w kraju i za granicą potępiły ten barbarzyński akt wysyłając i publikując protesty.

Logowanie

Najbliższe święto

Szczodry Wieczór 21.12.2019 20:00 103 Dni Szczodry Wieczór
1996-2020 Rodzima Wiara
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος