Plonacy stos pogrzebowy DobrosławaW Rosji zmarł jeden z najstarszych przedstawicieli rosyjskiego ruchu rodzimowierczego - Dobrosław.

Dobrosław przeszedł długą i trudną drogę życia. Działał w podziemnych organizacjach anty-sowieckich, za co zamknięto go w gułagu, a później w zakładzie dla obłąkanych. W 1990 roku, Dobrosław wraz ze swoimi dorosłymi synami Rodostawem i Viaticzem, osiadł w opuszczonej leśnej wiosce Wiesieniewo, w gminie Shabalinskie, w województwie Kirowskim. W odosobnieniu pisał książki, nauczał ludzi, zajmował się naturalnym gospodarstwem (Rodostaw zajmował się pszczelarstwem, Wiatich rzeźbił na zamówienie drewniane wiadra, bratina, gusli). Dobrosław był jednym z pierwszych, którzy pragnęli ożywić nasze utracone pogańskie tradycje. 24 czerwca 1990 odprawił obrzęd Kupały, na który przyjechało ponad stu pogan.

 

Plonący stos pogrzebowy DobrosławaMożna różnie się odnosić do jego poglądów na świat i przyszłość narodu rosyjskiego, ale na pewno Dobrosław był szczerym człowiekiem w swojej walce o rosyjskie odrodzenie pogaństwa, pragnął wyzwolenia narodu Rosyjskiego.

Nawet w Wiatskiej głuszy rosyjscy prokuratorzy nie przestali go prześladować – wszczynali sprawy karne, wzywali na przesłuchania, skonfiskowano jego gęśle, palono książki.

W nocy z 18/19 maja 2013 roku, zmarł rosyjski obywatel Aleksej Dobrowolskij ale dla rosyjskich pogan narodził się święty rosyjskiego ruchu pogańskiego. Pomogli w tym nieświadomie rosyjscy prokuratorzy, którzy swymi represjami tylko rozsławili postać i działalność Dobrosława.

Dobrosław został pochowany zgodnie ze swoim testamentem w tradycyjny słowiański sposób na stosie - co jest wbrew przepisom rosyjskim, które podobnie jak w Polsce, dozwalają kremację jedynie w obiektach prawnie do tego wyznaczonych. Rosyjskie organy ściągania doszukiwały się w pogrzebie dziadka Dobrosława ekstremizmów.

Grzebanie prochów DobrosławaNa pogrzeb Dobrosława przyjechali jego przyjaciele i zwolennicy z Kirowa, Joszkar-Oly i innym miast Rosji. Po ciałopaleniu, kiedy zwolennicy Dobrosława zaczęli rozjeżdżać się do domów, zostali zatrzymani przez rosyjską milicję. Niektóre z nich przetrzymywani byli aż do pogrzebu prochów Dobrosława i nie zdążyli wziąć udziału w ostatnim obrzędzie.

Kirowczanin Rostisław Panczenko opowiedział o spotkaniu ze stróżami prawa: "Staliśmy na przystanku w Szabalinie gdy zostaliśmy zatrzymani przez funkcjonariuszy jednostek E, FSB i GIBDD. Jako przyczynę zatrzymania podano posiadanie nielegalnych książek, które zatrzymali dla zbadania przez biegłych (obiecano je później zwrócić pocztą). Przez to zatrzymanie nie zdążyliśmy z Joszkaralińcami."

W testamencie Dobrosław zapisał by część jego prochów spoczęła w grobie jego rodziców, na staroniemieckim cmentarzu blisko Lefortowa, koło Moskwy. Po pogrzebie odbyła się zbiórka pieniędzy na montaż pamiątkowej płyty. Pochówek odbył się 2 czerwca 2013 roku.

Grzebanie prochów DobrosławaTradycyjny pochówek Dobrosława jest okazją by wspomnieć, że również w Polsce rodzimowiercy co raz głośniej dyskutują o prawie do tradycyjnego, słowiańskiego pochówku. W Polsce przepisy sanitarne dopuszczają kremacje jedynie w uprawnionych krematoriach a prochy muszą zostać złożone na cmentarzach w grobach ziemnych lub wyznaczonych kolumbariach  a także, od niedawna, w domach.

Za pewne wielu rodzimowierców chciało by ich zwłoki zostały pośmiertnie skremowane na otwartym stosie, zgodnie z pogańską tradycją. Jednak by tak się stało potrzebne są zmiany w prawie. Droga do lobbowania za zmianami jest otwarta. Czy ktoś się tego oficjalnie podejmie?

Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego z cialopalenia (25 min.)

Podziękowania dla Włodzimierza i jego żony za pomoc w przygotowaniu artykułu (tłumaczenie, materiały)

Logowanie

Najbliższe święto

Kupała 21.06.2021 20:00 527 Dni
1996-2022 Rodzima Wiara
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος