Czciciele litewskiego pogaństwa ze wspólnoty religijnej "Romuva" zabiegają o dostęp do Katedry Wileńskiej, gdzie chcieliby odprawiać swoje obrzędy religijnie, głównie udzielać ślubów. Naczelny kriwa (kapłan) litewskich pogan Jonas Trinkunas żali się portalowi DELFI, że w zdominowanej przez katolików Litwie nie ma dla pogan miejsca.

Kriwa bezskutecznie zabiegał u administratora kościoła katedralnego, proboszcza Ricardasa Doveiki o to, żeby pozwolono poganom na odprawianie obrzędów religijnych przy zachowanych w podziemiach kościoła pozostałościach staro-pogańskiego ołtarza ofiarnego. Jonas Trinkunas prosił również administrację niedawno odbudowanego obok Katedry Pałacu Władców o przydzielenie poganom osobnego pomieszczenie.


Swoje prośba naczelny kriwa motywował tym, że w dolinie Świętoroga, gdzie obecnie stoi kościół katedralny oraz odbudowany Pałac Władców, w pradawnych czasach znajdowała się główna świątynia pogańskiego boga Perkuna z głównym ołtarzem ofiarnym. Wobec tego pogański kapłan uważa, że skoro nie ma możliwości korzystania z podziemi kościoła katedralnego, jego wspólnocie należy się przynajmniej pomieszczenie w Pałacu, w którym rozmieściło się muzeum. Dyrekcja muzeum odsyła pogan do lasu.

- Gdy poprosiliśmy dyrekcję o pomieszczenie na potrzeby obrzędów religijnych odpowiedziano nam, że skoro jesteśmy czcicielami przyrody to możemy praktykować w polach i lasach - zali się naczelny kriwa. Kapłan przyznał, że w okresie letnim poganie chętnie odprawiają obrzędy religijne na łonie przyrody, lecz gdy na dworze jest surowa zima, to pogaństwa nie da się praktykować na mrozie. - Potrzebujemy przynajmniej jednego pomieszczenia - tłumaczy pogański kapłan.

Naczelny kriwa twierdzi, że państwo litewskie nie jest przychylne pradawnej religii, jak to było za "czasów Giedymina, kiedy w Wilnie każda wspólnota religijna miała prawo do posiadania swojej świątyni i czczenia swojego boga".

Niemniej, ostatnio pogaństwo na Litwie staje się coraz bardziej popularną religią, szczególnie wśród litewskiej młodzieży oraz elit. Chociaż nie ma oficjalnej statystyki, ilu wyznawców pogaństwa jest obecnie na Litwie, liczba zawieranych ślubów małżeńskich w pogańskim obrządku stale rośnie. W ubiegłym roku przed "obliczem" polnych i leśnych bożków ślubowały wzajemną miłość i wierność 30 pary małżeńskie. W tym roku pogańscy kapłani byli świadkami już 50 ślubów małżeńskich.

Pogaństwo znajduje również swoich zwolenników wśród polityków litewskich. W Sejmie ubiegłej kadencji niektórzy posłowie-poganie próbowali nadać wyznaniu przodków status oficjalnej religii, wspieranej również przez państwo.

(star)

Źródło: Wirtualna Polska

Oficjalna strona Romuvy: www.romuva.lt

Więcej o Romuvie

Logowanie

Najbliższe święto

Kupała 21.06.2021 20:00 527 Dni
1996-2022 Rodzima Wiara
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος