tekst Igor Górewicz, oprócz wersów 7 i 8 autorstwa Michała Walczaka; śpiewane do melodii Ruskiej z XII wieku

Świętowicie! My są sławskie woje
My drużyny Twoje

Swarogu! Swarogu! Tyś jest nasze Słońce
Bądź szczytem gorejącym

Swarożycu! Tak okrutny w gniewie
Przyjmij naszą trzebę

Trzygłowie! Trzygłowie! Bałtycki Boże
Bacz na nasze Pomorze

Welesie! Welesie! Bogatyś i mądryś
Bądź i dla nas szczodry

Mokoszo! Mokoszo! Tyś jest Matką Ziemią
Maisz się zielenią

Perunie! Perunie! Uderz w błękit nieba
Obudź strach u wrogów

Gdy wznosimy w górę swoje miecze
Mamy siłę Bogów!

My chąśniki, chrobre wikingi
Skąpiem we krwi klingi

Logowanie

Najbliższe święto

Kupała 21.06.2021 20:00 527 Dni
1996-2022 Rodzima Wiara
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος