Kiedy nie było z początku Świata,
Wtedy nie było Nieba i Ziemi,
A było wtedy tylko sine morze,
A pośród morza zielony Jawor.

Na Jaworku trzy gołąbeczki.
Trzy gołąbeczki radzą, naradzają.
Radzą, naradzają jak świat stworzyć.
Zatem spuścimy się na dno morza
Dostaniemy drobnego piaseczku.

Drobny piaseczek posiejemy
To wyrośnie czarna Ziemia,
A jak dobędziemy złoty kamień.
To i złoty kamień posiejemy
A stanie się jasne niebeczko.

Jasne niebeczko, światłe Słoneczko.
Światłe Słoneczko, jasny Miesiączek
Jasny Miesiączek, ranna Jutrzenka
Ranna Jutrzenka, drobe Gwiazdeczki

Logowanie

Najbliższe święto

Kupała 21.06.2021 20:00 527 Dni
1996-2022 Rodzima Wiara
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος