rodzimawiara.org.pl

Blog tematyczny o religii, kulturze, rodzinie.

Rodzina

Modele rodziny w Polsce – jaki jest najpopularniejszy?

Modele rodziny w Polsce – jaki jest najpopularniejszy?

Model rodziny jest kluczowym elementem kształtującym strukturę społeczeństwa. W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, widoczny jest rozwój i ewolucja tych modeli, a poglądy na to, co stanowi „typową” rodzinę, są coraz bardziej zróżnicowane. Czy jednak możemy wskazać jeden, najpopularniejszy model rodziny w Polsce? Przyjrzyjmy się bliżej temu zagadnieniu.

Sprawdź również: Ile rodzin w Polsce ma 4 dzieci?

Rozwój modeli rodzinnych w Polsce

Tradycyjny model rodziny, w którym mężczyzna pełni rolę głowy domu, a kobieta zajmuje się domem i dziećmi, zdominował życie społeczne w Polsce przez wiele lat. Mimo, że nadal jest popularny, coraz większą akceptacją cieszą się różnorodne formy relacji między członkami rodziny, wypływające z przemian społeczno-kulturowych oraz zmieniającej się roli kobiety i mężczyzny w społeczeństwie.

Obecnie wśród modeli rodzinnych w Polsce możemy wyróżnić między innymi: tradycyjne rodziny dwupokoleniowe, rodziny wielodzietne, rodziny niepełne, rodziny zastępcze, rodziny jednoosobowe, rodziny jednopłciowe, a także wielopokoleniowe rodziny wielodzietne.

Najbardziej rozpowszechnione modele rodzinne w Polsce

Pod względem liczby, najpopularniejszym modelem rodziny w Polsce jest nadal rodzina dwupokoleniowa, składająca się z małżonków i ich dzieci. Jednak dane statystyczne pokazują, że coraz częściej spotykane są również tzw. rodziny patchworkowe, które składają się z małżonków i ich dzieci z poprzednich związków. Jednocześnie niepokojącym trendem jest rosnąca liczba rodzin niekompletnych, w tym głównie rodzin samotnych matek.

Z drugiej strony, obserwuje się wzrost popularności rodziny z jednym dzieckiem. Ten model rodziny staje się coraz bardziej popularny ze względu na zmianę stylu życia, ciężary finansowe związane z wychowaniem dzieci oraz rosnącą świadomość ekologiczną.

Aktualnie jest więc trudno wskazać jeden, dominujący model rodziny, jako że obserwujemy duże zróżnicowanie w tym zakresie.

Podejście społeczeństwa do różnorodności modeli rodzin

Mimo zmieniającej się rzeczywistości, społeczeństwo polskie nadal w dużej mierze jest związane z tradycyjnym modelem rodziny. Z badań wynika, że większość Polaków uważa, iż tradycyjna rodzina dwupokoleniowa jest najlepszym miejscem do wychowania dzieci. Jednocześnie warto zauważyć, że coraz więcej osób akceptuje alternatywne modele rodziny, takie jak rodziny jednopłciowe czy rodziny niekompletnych.

Wielu spośród nas jest świadkami, a nawet uczestnikami tych zmian, obserwując jak różnorodność modeli rodzin staje się częścią naszej codzienności. To pozytywny znak, wskazujący na stopniowe otwieranie się społeczeństwa na różnorodne formy życia rodzinnego. Wychodzenie poza tradycyjne ramy pomaga przeciwdziałać dyskryminacji i stwarza bardziej zrównoważone społeczeństwo.

Oczywiście, jak w każdej społeczności, zmiany te nie są przyjmowane jednomyślnie. Istnieje wiele różnic zdań i punktów widzenia na temat tego, jaki powinien być model rodziny, a debata na ten temat jest wciąż żywa i dynamiczna.

Sprawdź także: Polska rodzina królewska – historia i najważniejsze osobistości

Udostępnij

O autorze

Witaj na blogu z niesamowitą energii i porywającymi opowieściami. Nasze artykuły dotyczą etyki, religii i mitologii, zarówno słowiańskiej, jak i greckiej i ogólnoeuropejskiej. Na co dzień zajmujmy się kulturoznawstwem i naukami etycznymi. Na blogu znajdziesz także artykuły, związane z rodziną.