Spis treści

Część V

Żerca III: Swarogu! Oto rodzisz się ty, odradzasz niechybnie, Ty co rok cały wyznaczasz. Bożicu, Młody Boże, Siło Niezwyciężonego Słońca, radujemy się dziś nową nadzieją.
Palimy Cię Badnjak, starcze, byś nie ciążył Bożicowi. Przystrojony, ze swą brodą oddaj swą siłę, by wspomóc na nowo narodzonego.

Wkłada się do ognia drugą z dębowych kłódek (przed obrzędem wkłada się pierwszą, by zaczęła się porządnie palić), o cechach ludzkich (broda), ustrojoną wstążkami.

Żerca IV: Zapłoń Świąszczyco i daj Swarogowi sił w jego dzieciństwie.

Podpalana jest swastyka.

Wszyscy żercy: Sjaj Boże i Bożicu! Krzyczą 4 razy.

Modlitwa do Słońca St. Wyspiańskiego

Żerca I: Ustały w gody boje stuchów, co grad przynoszą, ale strzeżcie się kumy, zarazy morowej o długich piersiach. Oto Gody, Szczodry Wieczór - "dzień ten jaki, cały rok taki"! Rano dziś wstaliśmy, by ochoczo witać każdy dzień nowy, wody dziś nie pijemy, by łatwo trud znosić w przyszłym roku, gromadzimy się liczną Zadrugą, by rok przyszły był nam wesoły, chleb na cały dzień na stole kładziemy, by nie zabrakło go do następnych godów. Oto kraczun - "na nowy rok przybywa dnia na kurzy krok"!

Logowanie

Najbliższe święto

Kupała 21.06.2021 20:00 527 Dni
1996-2022 Rodzima Wiara
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος