Nasza strona nie jest nastawiona na efekciarstwo, ani budowanie romantycznego klimatu, ale na rzetelne ukazywanie dorobku myślowego i organizacyjnego RW.

Rodzima Wiara jest zarejestrowanym i legalnie działającym, z gruntu politeistycznym i rodzimym związkiem wyznaniowym w Polsce, od lat działającym także na szerokim polu międzynarodowym. Rodzima Wiara została założona by stać się zalążkiem słowiańskiego odrodzenia rodzimowierczego w naszym kraju i to posłannictwo wypełniła z powodzeniem . Koncepcje i zasady wypracowane w ramach RW były inspiracją dla wielu i do dziś dnia stanowią podstawę większości inicjatyw, nawet jeśli ma to charakter nieuświadomiony a nawet niechciany.

Rodzima Wiara i inicjatywy wyrosłe z jej bazy duchowej doprowadziła 10 lat temu do pojawienia się tematu rodzimowierstwa czy "neopogaństwa" w mediach i szerokim dyskursie społecznym. W ten sposób koncepcje garstki inicjatorów - po części już nieżyjących - ujrzały światło dzienne i dotarły przynajmniej do bardziej oświeconej części społeczeństwa, a sama świadomość istnienia rodzimowierczego światopoglądu zawitała "pod strzechy".

Rodzima Wiara nie powstała by reagować na chwilowe mody społeczne czy niszowe, ani też by zużywać się w efemerycznych inicjatywach.

Jako związek wyznaniowy Rodzima Wiara posiada rozbudowaną podstawę filozoficzną, która zachowując zasadnicze oblicze od niemal 20 lat ewoluuje wraz z nami zgodnie z wyznawaną zasadą ciągłego rozwoju. Zajmuje nas nie tworzenie dogmatów, ale nieustająca debata nad najważniejszymi aspektami życia duchowego jednostki i społeczeństwa, zgodnie z duchem naturalnej mądrości naszych Przodków.

Taka pogłębiana refleksja musi znamionować każdą działalność duchową i religijną. Drugą sferą jest oczywiście tradycyjna obrzędowość, której nie można nam zaniechać. Ograniczenie którejś z tych dwóch sfer oznacza, że nie mamy do czynienia z wyznaniem ani religią, a wyłącznie grupą rekonstrukcyjną. Rodzima Wiara opiera się równomiernie na obu tych filarach. To jest właśnie siła Rodzimej Wiary i to różni nas od niezarejestrowanych inicjatyw indywidualnych i kolektywnych!

Zgodnie z postanowieniami starszyzny rodowej, zgromadzonej na II Rodowym Słowiańskim wiecu w Kobryniu na Białorusi (7 sierpnia 2004 r.), do rodzimej słowiańskiej wiary należą osoby które:

- są pochodzenia słowiańskiego
- szanują tradycyjne słowiańskie obyczaje
- uznają rodzimowierczy światopogląd
- sławią odwiecznych Słowiańskich Bogów

BYLIŚMY - JESTEŚMY - BĘDZIEMY

Zaświadczenie o rejestracji w Rejestrze Kościołów i innych zwiazków wyznaniowych

Logowanie

Najbliższe święto

Kupała 21.06.2021 20:00 591 Dni
1996-2023 Rodzima Wiara
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος