Spis treści

1. Źródła wiary - przekaz, rozum i uczucie

Szeroko pojęte dziedzictwo Bałto-Sławii i Wszech-Aryi jest podstawową, bardzo istotną uczuciową płaszczyzną oparcia rdzennej wiary Polaków. Zakorzenienie w rodzimej glebie wzmacnia narodowy instynkt odrzucający to, co obce słowiańskiemu biosowi, a kierujący myśli i uczucia ku temu, co wyrosło z głębi duszy naszych praojców.

Czynniki rozumowe i uczuciowe w religii uzupełniają się wzajemnie. Uczuciowy związek z pradziejami warunkuje intuicyjne odczuwanie obecności Bogów i Boskiej Prasiły - Tego Jednego w życiu każdego z nas, w życiu Polski, Lechii, Bałto-Sławii i Wszech-Aryi.

Rodzima Wiara opierając się na dziedzictwie naszych przodków Prapolaków Słowian, doświadczeniu pokoleń, rozsądku, rozumie i nauce, przyznaje, że ten nieskończony, nieograniczony czymkolwiek Świat, w którym żyjemy, który stopniowo poznajemy, to nasza jedyna Rzeczywistość ujęta w prawa Przyrody - świat Bogów i Ludzi.

Umiłowanie i cześć boskiej Przyrody wyraża i opiewa niepowtarzalnie pięknie i nieporównywalnie wzniośle Rgweeda (Rgveda). Tworzyli Ją przed tysiącami lat natchnieni przez Bogów starożytni Aryowie, zdobywcy Indii. Rgweeda jest świętą również dla nas Słowian. Nasza obecna wiedza o Świecie wywodzi się z tej pradziejowej mądrości.

Rozwój wiedzy pogłębia i poszerza obraz wiecznego, nieograniczonego, hierarchicznie zbudowanego i stale rozwijającego się Bogo-Świata. Naszą powinnością jest włączyć się jak najmocniej w Jego rozwój, przyczyniać się do rozkwitu wiary i nauki. W promieniach wiedzy potężnieją nasi rodzimi prapolscy Bogowie Bałto-Sławii i Wszech-Aryi.

Logowanie

Najbliższe święto

Kupała 21.06.2021 20:00 527 Dni
1996-2022 Rodzima Wiara
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος