Spis treści

15. Odnowa jedności Aryi

Jeszcze przed około pięcioma tysiącami lat istniała wielka wspólnota Aryów, którzy porozumiewali się między sobą wspólnym językiem. Później poczęły ich siedziby oddalać się, a języki stopniowo różnicować. Pokrewieństwo aryjskich narodów wyraża się nie tylko powinowactwem ich języków, ale i bliskością ich rodzimych wiar, dobrze widoczną w podobieństwie trójpoziomowych panteonów i wyznawanych wartościach, a też w zbliżonej, trójstanowej budowie pierwotnych społeczeństw.
Polska wchodzi w skład zachodniej Sławii, czyli Lechii. Lechia jest częścią Sławii, a ta Bałto-Sławii, zaś Bałto-Sławia - częścią Wszech-Aryi. Naszym posłannictwem jest ich rozkwit. Dążymy do przezwyciężenia utraty pierwotnej zwartości naszych ludów, wyrosłych ze wspólnych korzeni. Dążenie do jedności opiera się na genetycznym pokrewieństwie i wedyjskich źródłach naszej cywilizacji i kultury.

Religie są zawsze wielką siłą w życiu narodów - dobrą lub złą. Dobrą jest, gdy przybliża do Bogów, wzmacnia siły człowieka i narodu, pobudza do rozwoju. Złą jest, jeśli osłabia, odrywając od rzeczywistości i korzeni, łudząc rojeniami o wiecznej szczęśliwości po śmierci, błogostanie w zaświatach, lub o ostatecznym uwolnieniu się od życia i zawiśnięciu na granicy bytu z niebytu. Szkodliwe są zawsze religie obce biosowi narodu. Złą staje się taka religia szczególnie wtedy, gdy cudza świadomość wyznaniowa zastąpi Własną świadomość narodową. To skutkuje w Europie niszczycielskimi, bratobójczymi wojnami od Atlantyku po Adriatyk.

Kierując się pragnieniem zapewnienia pokoju i rozwoju, zapobieżenia dalszemu wzajemnemu wyniszczaniu się, odbudowujemy na zdrowych, przyrodzonych podstawach jedność narodów Idnoeuropy. Ona jest zakorzeniona w organicznej jedności narodów, jak jedność narodu wyrasta ze zwartości rodu. Dziedziczne utrzymywanie się określonego typu w ciągu pokoleń zapewnia tą zwartość. Krzyżowanie się pokrewnymi ludami nie osłabia narodowej wspólnoty, a nawet ją wzmacnia poszerzając. Tak dzieje się od tysięcy lat, od powstania dzisiejszej Słowiańszczyzny przez stopienie się Prasłowian z ludnością kultury Trypilia, najstarszej rolniczej kultury wschodu Europy.

Koniecznym i niezbędnym warunkiem powodzenia odnowy jest przywrócenie zgodności pochodzenia z wyznaniem. Jeśli chcemy sprostać wyzwaniom bliższej i dalszej przyszłości, nie ulec w walce o miejsce do życia na planecie Ziemi, musimy jako Naród wrócić do duchowych źródeł Aryów-Słowian, na nich oprzeć nasze duchowe i materialne życie. Wzmacnianie poczucia więzi narodowej jest wraz z szerzeniem prawiary podstawowym zadaniem i obowiązkiem rodzimowiercy.

Odrodzenie rodzimowierstwa jest już wyraźne wśród Bałtów, Słowian i innych ludów Indoeuropy-Aryi. To ukazuje ich dążenie do wejścia na drogę duchowego rozwoju opuszczoną pod przymusem przed wiekami. Jednocześnie stwarza to możliwość usunięcia przyczyny najkrwawszych z wojen - religijnych wojen. Te wojny rozrywają rodziny, rody, szczepy i narody. One pochłonęły dziesiątki milionów istnień, a zrodziły je religie roszczące sobie prawo do wyłączności na bezwzględną i ostateczną prawdę. Te sztuczne, "objawione" religie dążą do opanowania globu, właśnie w imię tej jedynej niepodważalnej prawdy, narzucają ją, by uszczęśliwić w ten sposób wszystkich bez wyjątku. Często sprowadza się to do przymusu i okrucieństw.

Wykrwawiona w obu światowych wojnach grzęźnie Europa w duchowym maraźmie, w pogłębiającej się stale dekadencji, mimo że groźba ostatecznego upadku i wymarcia jest już zauważalna. Materialne dobra stały się głównym miernikiem jakości życia a hedonizm powszechną postawą.

Rzeczywista odnowa jedności Europy dokona się w długotrwałym ozdrowieńczym przebiegu opartym na wspólnych duchowych korzeniach naszych bliskich sobie narodów. Duchowa jedność Indoeuropy-Aryi i odrodzenie prawiary są wzajemnie powiązane i uwarunkowane. Solidarny zwrot ku religii przodków zgodnej z naszym pochodzeniem, z genetyczną pamięcią przezwycięży wewnętrzną słabość Słowian i całej Indoeuropy-Aryi, otworzy nieznane dotąd możliwości rozkwitu narodów.

Logowanie

Najbliższe święto

Kupała 21.06.2021 20:00 527 Dni
1996-2022 Rodzima Wiara
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος