Spis treści

16. Sława Bogo-Światu!

Ciągłe stawanie się Świata jest wyzwaniem dla twórczego człowieka. Tak było zawsze i będzie w nieskończoność, pokąd będziemy istnieć. Nie ustawajmy w drodze, nie zadowalajmy się osiągniętym, a to, co dobre, niech stanie się lepszym!

Etos twórcy i wojownika jest nam najbliższy. Odrzucamy wzorce ubogiego duchem cierpiętnika. Bądźmy zawsze twardzi jak diament, nigdy miękcy jak grafit. Tego wymaga od nas, tego oczekuje od nas wiecznie rozwijająca się Wszech-Boskość wiodąca Świat ku coraz doskonalszym postaciom i Bogowie zrodzeni wraz ze Światem w praczasie z Tego Jednego-Wszystkiego. Ten Świat żyje. My bytujemy w nim i zarazem jesteśmy jego częścią. Życie Świata jest nieporównywalne z naszym na Ziemi. W całym Wszech-Świecie, wszędzie panuje, naoiera i powiększa się boska wola rozwoju, harmonii i hierarchii. Na tym opiera się Boski Ład Świata.

W pierwotnym, wedyjskim okresie religii i filozofii Indo-Aryów, Brahman jest czynną zasadą Świata, Boską Prasiła, Kosmiczną Wolą, Wszechstwórcą. Brahman jest duchową stroną Świata, ogarnia Go sobą, zawiera w sobie Świat, a Świat jest jego ciałem - jest tożsamy z Kosmosem. Ucieleśnieniem Brahmana Absolutu jest Brahma Bóg. Przeważnie jest On przedstawiany z czterema twarzami zwróconymi w cztery strony świata. Podobieństwo z posągiem Czterolicego ze Zbrucza i opisem Swantewita z Arkony jest oczywiste. Wówczas było dużo wyobrażeń i pojęć wspólnych całej Indoeuropie.

Naczelna Prazasada Bytu, To Jedno, Prajaźń, jest pierwotnie samoświadoma. Jej świadomość rozwija się dalej samoistnie. W człowieku osiąga ta świadomość jej najwyższy znany nam wymiar. Nie wykluczamy możliwości istnienia innych postaci świadomości w czasie i przestrzeni.

Rodzimowiercy sławią Bogo-Świat i wyrażają swoją głęboką wdzięczność za otaczającą nas wspaniałą Przyrodę. Jesteśmy wdzięczni za żyzną glebę, za rzeki, jeziora i morza, za deszcze i burze, za przestworza i wiatr, za wszystkie wody i góry. Cudownym darem jest dzienne światło i ciepło, którymi obdarza nas gromowe mocarne Słońce i gwiaździste niebo nocą i Księżyc, wierny towarzysz naszej Matki Ziemi i wszystkie planety.

Rodzima Wiara określa nasze miejsce w Świecie, stosunek każdego z nas, szczepu i narodu do Wszechbytu, do Bogów. Ona nadaje naszemu życiu podniosłe znaczenie, wskazuje drogę ku nieśmiertelności i wielkości, pomaga łączyć się z Boską Prasiłą.

Sława Rodzimym Bogom!

Logowanie

Najbliższe święto

Kupała 21.06.2021 20:00 527 Dni
1996-2022 Rodzima Wiara
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος