Spis treści

3. Boskie Prawa Przyrody

Prapolska Rodzima Wiara wyrasta z wierzeń opierających się na odruchowym odczuwaniu jedności z otaczającą nas Przyrodą, z Ziemią, Słońcem i Wszech-Światem. Gdy żyjemy zgodnie z wszechobecnymi prawami Przyrody, one wspomagają nasze poczynania, są nam przyjazne. Świadomie włączając się w wiecznotrwały rozwój Bogo-Świata otwieramy sobie drogę do nieznanego dotąd rozkwitu człowieczeństwa w nas, wzrostu mocy.

Ziemia jest naszą Matką, która nas żywi. My jesteśmy nie tylko od niej uzależnieni, ale i jesteśmy Jej cząstką jak rośliny i zwierzęta, jak wody i lądy, chmury i wiatr, jak cała ożywiona i nieożywiona Przyroda. Tylko człowiek jest tego świadom. Stąd spada na nas ogromna odpowiedzialność. To my dokonujemy największych zmian na Ziemi od paru tysięcy lat. Nader często są to nieprzemyślane działania, których złe skutki póżniej obracają się przeciw nam samym.

Przyczyną tego jest odejście od prawiecznych wedyjskich zasad harmonii i hierarchii, od umiłowania Przyrody, od poczucia związku z Nią, chęć podporządkowania Jej, uczynienia poddaną. To spowodowało spustoszenie w otaczającym nas środowisku i w naszych duszach.

Świat jest prawieczny, nieskończony. Logika i zdrowy rozsądek nie pozwalają przyjąć powstanie nieskończonej masy i energii z niczego. Ex nihilo nihil, z niczego nic, o tym wiedzieli już starożytni. Powstanie Świata z niczego byłoby niedorzecznością. Wpierw To Jedno zaistniało własną mocą. Z Niego wyłonił się Bogowie i Świat. Światu jest immanentna - Boska Prasiła. To Ona sprawia, że Świat rozwija się wstępując spiralnie i przyjmuje przez to coraz to bardziej złożone postacie. Ona dąży również ku doskonałości i samodoskonalenia. Stały rozwój obojga jest zwrotnie sprzężony. Oboje są bezwzględną rzeczywistością.

Bogowie i Świat nie mogą istnieć oddzielnie. Oboje powstali razem w praczasie; RV. X. 129, 6. Oni Go ożywiają i poprzez Niego działają, są w Nim. Również pierwiastki męski i żeński w Życiu dopełniają się i warunkują wzajemnie. Nie może istnieć tylko męska lub żeńska rodzina, ród, naród lub większa wspólnota, jak nie ma jednobiegunowego magnesu.

Logowanie

Najbliższe święto

Kupała 21.06.2021 20:00 527 Dni
1996-2022 Rodzima Wiara
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος