Spis treści

6. Dziedzictwo przodków - Sława Rodowi!

Tym, którzy odeszli, którym nasze istnienie zawdzięczamy, cześć i sława. Oni tworzą wraz z nami wspólnotę. Ta wspólnota trwa Narodem tak długo, jak ich zachowujemy w pamięci, pokąd utożsamiamy się z Narodem, z jego dziejami. Pamięć o praojcach, świadomość pochodzenia jest przekazywana z pokolenia na pokolenie.

Pamięć o nich i cześć przodkom ma też swe głębokie uzasadnienie w biologii człowieka. To, kim jesteśmy, wynika z praw dziedziczenia. Można zmienić poglądy i zapatrywania na wszystko, co nas otacza, można zmienić religię, ale nie można zmienić genotypu. Geny otrzymaliśmy od naszych rodziców, oni zaś od ich rodziców i tak coraz dalej od około 40 000 lat. Wtedy zaistniała nasza odmiana człowieka, zwana homo sapiens fossilis (Cromagnon i Aurinac). Z niej wyłoniła się później praaryjska wspólnota ludów, a z niej bałtosławska. Bałto-Słowianie rozdzielili się z upływem wieków na podrodziny narodów, jak wschodnich i zachodnich Słowian, Bałtów a następnie na poszczególne narody i szczepy.

Świadomi swego pochodzenia badamy je i zgłębiamy wiedzę o prawach dziedziczenia. Przy zakładaniu rodziny bierzemy je pod uwagę. Wychowując potomstwo w Rodzimej Wierze staramy się też wyrabiać w nim silną wolę, samodzielne myślenie i wytrwałość w działaniu oraz poczucie więzi z Przyrodą i narodową świadomość. Pamiętamy słowa Wieszcza nakazujące strzec czystości polskiej krwi.

Zdrowa wielodzietna i wielopokoleniowa rodzina zapewnia stały rozwój Narodu. Odnawiający się ciągle pokoleniami Naród nie starzeje się, staje się potencjalnie nieśmiertelnym.

Jeżeli często występuje zjawisko jedno- i bezdzietności, świadczy to o zaniku woli życia danego społeczeństwa. Utrzymanie się takiej biologicznej niewydolności przez parę pokoleń może doprowadzić do załamania się zbiorowego życia narodu, a następnie do jego wymarcia. To zdarzyło się wielokrotnie w dziejach świata. My i bliskie nam indoeuropejskie narody weszliśmy już w końcu XX wieku na tą drogę samozagłady.

Logowanie

Najbliższe święto

Kupała 21.06.2021 20:00 527 Dni
1996-2022 Rodzima Wiara
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος