Spis treści

7. Życie, walka i miłość

Życie naszych przodków wypełniała bez reszty walka. Walka z bezpośrednim zagrożeniem i codzienne zmaganie się ze słabością była treścią ich życia. Oni wyszli z tej próby zwycięsko. Bądźmy godnymi ich następcami. Nie ustawajmy w walce. Uczmy się zwyciężać.

W pramitach o początku Świata walka bywa często źródłem twórczości. Każda twórczość wynika z ciągłej zmiany i przekształceń. Te wywołuje zaś walka. Walka jest cechą naszego bytu. Byt przez ścieranie się w nim przeciwieństw znajduje się w ciągłym rozwoju, w walce. W walce ginie to, co przeżyło się, a powstaje nowe. Tylko walcząc jesteśmy w stanie obronić wolność - własną i narodu.
Walka daje też samowiedzę, bo walcząc sprawdzamy samego siebie. Osiągnięcie czegoś pokonując trudności daje ogromne zadowolenie, radość życia. Przejście przez życie bez walki, w bezruchu, byłoby nieszczęściem dla zdrowego na duchu człowieka.

Jedynie nie pragnąc czegokolwiek, nie dążąc ku czemuś, unikamy walki. Zastój, całkowity spokój to jest już prawie śmierć. Cisza, ustanie przemian, rozwoju i wreszcie czasu oznaczałoby niechybnie śmierć. Nie walczyć znaczy jakby nie być, nie żyć. Ruch, zmiany i napięcie towarzyszą zawsze życiu.
Walka może przybierać różne postacie. Wśród nich jest także ścieranie się poglądów, polemika. Również religia nie może istnieć bez polemiki, wymiany poglądów, choćby najostrzejszej. Nieprzypadkowo bios oznacza po grecku zarówno życie, jak i łuk. Łuk wyraża napięcie i siłę, która wyzwala się w locie strzały.

Walka jest ciągłym ruchem, w stale zmieniającym się uwarunkowaniu, pokonywaniem przeszkód, parciem naprzód ku coraz to doskonalszym postaciom, przełamywaniem oporu w stale zmieniającym się położeniu - jest samym życiem, rozwojem.

Życie rozwijało się zawsze w oparciu o instynkty. Bez nich nie moglibyśmy istnieć, bez nich nie moglibyśmy walczyć. Takie są prawa Przyrody, boskie, wszechobecne i nie do ominięcia. Im podlega wszystko, każdy naród, każdy z nas z osobna i wszystko co żyje. Życie jest wartością samą w sobie. My mówimy życiu TAK bez zastrzeżeń.

Miłość zajmuje w życiu szczególne miejsce. Najstarsze świadectwo duchowośći naszego etnokulturowego kręgu - hymny Rgweedy - nazywają miłość praźródłem twórczej działalnośći, rozumu i żądzy poznania. Miłość - kama jest podstawą bytowania ludzkiego, miarą człowieczeństwa. Eros znaczy po grecku miłość, a zarazem pęd do wiedzy i twórczą działalność duchową. Miłować i walczyć jest naszym zawołaniem od prawieków.

Logowanie

Najbliższe święto

Kupała 21.06.2021 20:00 527 Dni
1996-2022 Rodzima Wiara
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος