Spis treści

8. Niepodzielność wszechrzeczy

Wszechobecna i odwieczna jest, wszystko przenikająca Boska Prasiła. To Jedno - Tad Eekam z Rgweedy - stanowi teraz z całym Światem i Bogami jedną, niepodzielną, nieprzerwanie doskonalącą się Całość. Ciało i duch człowieka tworzą również wzajemnie warunkującą się całość. Każde z nich nie może istnieć bez tego drugiego. Dążąc do pełnego rozkwitu naszego człowieczeństwa staramy się oba te czynniki rozwijać równomiernie. Cokolwiek czyniąc dla duchowego rozwoju, doskonalimy równocześnie ciało, ćwicząc zaś ciało doskonalimy też ducha.

Świat rozwija się wraz z immanentną Mu Boską Prasiłą - Tym Jednym. Wszystko, co istnieje rozwija się, chce bezustannie doskonalić się, powiększać swoją moc, swój zakres możliwości. My winniśmy też stale doskonalić się. To jest ciągły ruch bez początku i kresu, a makrokosmos i mikrokosmos przenikają i warunkują się w człowieku wzajemnie. Rozwój Rzeczywistości jest uzależniony od rozwoju wszystkich istot składających się na Nią - a ich rozwój z Jej rozwojem.

Człowiek jest cielesną i duchową cząstką nieskończonego i żywego Kosmosu, a zarazem jego współtwórcą i jego świadomością. Boska wola tworząca napiera potężnie i stale na Wszech-Świat i człowieka. Ona wymusza rozwój. Przejściowe niepowodzenia zdarzają się jednak. Ograniczoność człowieka w czasie i przestrzeni jest koniecznym warunkiem rozwoju jego samego i Świata. Świadom tego człowiek stara się czynnie włączyć w nieustający rozwój Kosmosu uczestnicząc każdy w życiu swego narodu i wspólnoty narodów. Również tu ukazuje się dobitnie powszechna wszechogarniająca jedność rzeczy i zjawisk, ich ontologiczne powiązanie i wzajemne oddziaływanie.

Logowanie

Najbliższe święto

Kupała 21.06.2021 20:00 527 Dni
1996-2022 Rodzima Wiara
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος