Spis treści

9. Charakter i dziedziczenie

Charakter każdego człowieka i narodu uwidacznia się w ich postępowaniu. Kluczową rolę w kształtowaniu charakteru odgrywają odziedziczone cechy. Biologia człowieka nie poddaje się jakimkolwiek politycznym bądź ideologicznym zabiegom, wpływom czy naciskom. Ona jest nam dana raz na zawsze. Praw dziedziczenia nie sposób jakkolwiek pominąć lub obejść. Geny przenoszą nasze podstawowe, psychofizyczne cechy niezliczoną ilość razy z pokolenia na pokolenie, stając się nieśmiertelnym łącznikiem wiążącym przeszłość z przyszłością.

W wyniku nakładania się na odziedziczone cechy wychowania, nacisku środowiska naturalnego i wpływu otoczenia powstają charaktery pojedynczych ludzi i narodów. Jeżeli ich pochodzenie i wiara mają te same źródło, są zgodne ze sobą, powstają warunki, aby wytworzył się harmonijny i mocny charakter. Dla nas oznacza to bezwzględny nakaz powrotu do wiary przodków Prapolaków - Słowian i usilną, bezustanną pracę nad jej rozwojem. Odziedziczone przez nas uzdolnienia powinniśmy rozwijać, wzbogacając w ten sposób wspólne dobro. Łatwiej niż pomnożyć, można je niestety roztrwonić i zaprzepaścić.

Jeśli genotyp pozostaje w sprzeczności z wyznaniem, rodzi się wewnętrzne rozdarcie, charakter człowieka, a zwłaszcza narodu jest chwiejny i słaby, skłonny nawet do samoszkodzenia. Tak przejawia się głęboka dekadencja - wynaturzenie, obecnie częste zjawisko.

Wartość człowieka i narodu określają ich dokonania, nie zaś dobre chęci czy najlepsze nawet zamiary. Takie są podstawy oceniania znane od prawieków wśród ludów naszego etnokulturowego kręgu Indoeuropy.

Rodzimowiercy odznaczają się zdrowym rozsądkiem, logicznym myśleniem, surową etyką, wytrwałością w urzeczywistnianiu zamierzeń, poczuciem solidarności i umiłowaniem wolności.

Logowanie

Najbliższe święto

Kupała 21.06.2021 20:00 527 Dni
1996-2022 Rodzima Wiara
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος