Kim jesteśmy?

Rodzima Wiara jest zarejestrowanym i legalnie działającym, z gruntu politeistycznym i rodzimym związkiem wyznaniowym w Polsce, od lat działającym także na szerokim polu międzynarodowym. Rodzima Wiara została założona by stać się zalążkiem...

Czytaj więcej...

Dlaczego istniejemy?

Bytowanie człowieka ma swój początek i koniec. Dlaczego tak jest? Po co żyjemy, skoro przemijamy? Czy Świat ma też początek i koniec? Po co to wszystko? Zastanawiają się mędrcy i zwykli ludzie. Te pytania zrodziły ongiś filozofię w naszym...

Czytaj więcej...

Jak dołączyć?

Prawdziwym Członkiem Rodzimej Wiary stajesz się nie przez deklaracje i dokumenty - tylko przez Wiarę i działanie! Ale jak formalnie dołączyć do Rodzimej Wiary? Jakie dokumenty wypełnić? Kto może dołączyć do Rodzimej Wiary? Tutaj znajdziecie odpowiedzi...

Czytaj więcej...

W dniach 24-25 sierpnia b.r. w Łodzi odbył się I Wiec Rodzimowierczy w Polsce. Zjazd rozpoczął się ceremonią złożenia ofiary Bogom i Boginiom Słowiańskim, w trakcie której zebrani modlili się o pomyślność obrad. W zgromadzeniu wzięły udział: Grupa WiDPagan Federation InternationalRodzimy Kościół PolskiStowarzyszenie "Gontyna"Stowarzyszenie "Żertwa"Związek Wyznaniowy "Rodzima Wiara"  

Czytaj więcej...

Rządowe Centrum Legislacji zwróciło się do nas w ramach konsultacji społecznych w związku ze zmianami w ustawie o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz niektórych innych ustaw. Zamieszczamy link do tekstu projektu zmian i zachęcamy do dyskusji na forum: www.legislacja.rcl.gov.pl Dyskusja na forum: www.rodzimawiara.org.pl/forum
I Ogólnopolski Zjazd Rodzimowierczy planowany jest na przedostatni koniec tygodnia sierpnia (23-25.VIII.2013 r.) na peryferiach Łodzi, w ośrodku znajdującym się w lesie nad sztucznym zbiornikiem wodnym. Wiec wspólnie organizują następujące związki, grupy i wspólnoty: - Rodzima Wiara- GrupaWiD- Pagan Federation International- Rodzimy Kościół Polski- St. Żerwa- St. Gontyna W związku z nadal jeszcze dostępnymi miejscami noclegowymi uprzejmie informujemy, iż wciąż możliwa jest ich rezerwacja w ośrodku "Prząsniczka" drogą telefoniczną lub e-mailową.

Czytaj więcej...

Tym razem w sprawę zamieszany jest ukraiński OMON. 20 lipca na Strarokijowskiej Górze w Kijowie ustanowiono sześciometrowy dębowy posąg Peruna. Zastąpił on posąg zburzony 1 listopada 2012 roku. Góra jest miejscem szczególnym gdyż uważa się ją za symboliczną kolebkę Rusi. Tutaj stał książęce dworzyszcze. Tutaj aż do chrztu Rusi odbywały się obrzędy rodzimowiercze. Obrzęd postawienia nowego posągu, ukraińscy rodzimowiercy, rozpoczęli w Wydubiczach gdzie, według przekazów, wypłynął (koło Łysej Góry) wrzucony w Kijowie do Dniepru pierwotny posąg Peruna kijowskiego w czasie chrztu Rusi. Następnie przemieszczono się na Starokijowską Górę, obok muzeum historii gdzie wzniesiono posąg. W obrzędzie uczestniczyło około 200 osób.

Czytaj więcej...

W Rosji zmarł jeden z najstarszych przedstawicieli rosyjskiego ruchu rodzimowierczego - Dobrosław. Dobrosław przeszedł długą i trudną drogę życia. Działał w podziemnych organizacjach anty-sowieckich, za co zamknięto go w gułagu, a później w zakładzie dla obłąkanych. W 1990 roku, Dobrosław wraz ze swoimi dorosłymi synami Rodostawem i Viaticzem, osiadł w opuszczonej leśnej wiosce Wiesieniewo, w gminie Shabalinskie, w województwie Kirowskim. W odosobnieniu pisał książki, nauczał ludzi, zajmował się naturalnym gospodarstwem (Rodostaw zajmował się pszczelarstwem, Wiatich rzeźbił na zamówienie drewniane wiadra, bratina, gusli). Dobrosław był jednym z pierwszych, którzy pragnęli ożywić nasze utracone pogańskie tradycje. 24 czerwca 1990 odprawił obrzęd Kupały, na który przyjechało ponad stu pogan.

Czytaj więcej...

Etyka jest ogniwem łączącym wiarę z nauką, jest jedną z dziedzin filozofii - umiłowania wiedzy i ważnym składnikiem każdej religii. Etyka i moralność są bliskoznacznymi pojęciami często używanymi zamiennie. To wywołuje nieporozumienia, bo nie są one bynajmniej tożsame. Etyka, a zwłaszcza ta normatywna jest wartościującą teorią, moralność zaś oceną postępowania konkretnego człowieka lub wspólnoty. Możliwe jest wyodrębnienie różnych rodzajów etyki pod względem naczelnych, wiodących wartości. Wtedy stwierdzamy, że mogą istnieć etyki: twórczości i bezczynności, wolności i przymusu, odpowiedzialności i lekkomyślności, walki i pokory, pracy i kontemplacji, przemian i spokoju, dumy i poddaństwa, rozwoju i zastoju, czynu i bierności, zdrowia i cierpienia, przemian i spokoju, hardości i ustępliwości, nakazów i zakazów. Dalsze przeciwstawne sobie modele etyki są do pomyślenia.

Czytaj więcej...

Logowanie

Najbliższe święto

Święto Plonów 22.09.2019 20:00 60 Dni Święto Plonów

Ostatnio na forum

1996-2019 Rodzima Wiara
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος