Kim jesteśmy?

Rodzima Wiara jest zarejestrowanym i legalnie działającym, z gruntu politeistycznym i rodzimym związkiem wyznaniowym w Polsce, od lat działającym także na szerokim polu międzynarodowym. Rodzima Wiara została założona by stać się zalążkiem...

Czytaj więcej...

Dlaczego istniejemy?

Bytowanie człowieka ma swój początek i koniec. Dlaczego tak jest? Po co żyjemy, skoro przemijamy? Czy Świat ma też początek i koniec? Po co to wszystko? Zastanawiają się mędrcy i zwykli ludzie. Te pytania zrodziły ongiś filozofię w naszym...

Czytaj więcej...

Jak dołączyć?

Prawdziwym Członkiem Rodzimej Wiary stajesz się nie przez deklaracje i dokumenty - tylko przez Wiarę i działanie! Ale jak formalnie dołączyć do Rodzimej Wiary? Jakie dokumenty wypełnić? Kto może dołączyć do Rodzimej Wiary? Tutaj znajdziecie odpowiedzi...

Czytaj więcej...

I Ogólnopolski Zjazd Rodzimowierczy planowany jest na przedostatni koniec tygodnia sierpnia (23-25.VIII.2013 r.) na peryferiach Łodzi, w ośrodku znajdującym się w lesie nad sztucznym zbiornikiem wodnym. Wiec wspólnie organizują następujące związki, grupy i wspólnoty: - Rodzima Wiara- GrupaWiD- Pagan Federation International- Rodzimy Kościół Polski- St. Żerwa- St. Gontyna W związku z nadal jeszcze dostępnymi miejscami noclegowymi uprzejmie informujemy, iż wciąż możliwa jest ich rezerwacja w ośrodku "Prząsniczka" drogą telefoniczną lub e-mailową.

Czytaj więcej...

Tym razem w sprawę zamieszany jest ukraiński OMON. 20 lipca na Strarokijowskiej Górze w Kijowie ustanowiono sześciometrowy dębowy posąg Peruna. Zastąpił on posąg zburzony 1 listopada 2012 roku. Góra jest miejscem szczególnym gdyż uważa się ją za symboliczną kolebkę Rusi. Tutaj stał książęce dworzyszcze. Tutaj aż do chrztu Rusi odbywały się obrzędy rodzimowiercze. Obrzęd postawienia nowego posągu, ukraińscy rodzimowiercy, rozpoczęli w Wydubiczach gdzie, według przekazów, wypłynął (koło Łysej Góry) wrzucony w Kijowie do Dniepru pierwotny posąg Peruna kijowskiego w czasie chrztu Rusi. Następnie przemieszczono się na Starokijowską Górę, obok muzeum historii gdzie wzniesiono posąg. W obrzędzie uczestniczyło około 200 osób.

Czytaj więcej...

W Rosji zmarł jeden z najstarszych przedstawicieli rosyjskiego ruchu rodzimowierczego - Dobrosław. Dobrosław przeszedł długą i trudną drogę życia. Działał w podziemnych organizacjach anty-sowieckich, za co zamknięto go w gułagu, a później w zakładzie dla obłąkanych. W 1990 roku, Dobrosław wraz ze swoimi dorosłymi synami Rodostawem i Viaticzem, osiadł w opuszczonej leśnej wiosce Wiesieniewo, w gminie Shabalinskie, w województwie Kirowskim. W odosobnieniu pisał książki, nauczał ludzi, zajmował się naturalnym gospodarstwem (Rodostaw zajmował się pszczelarstwem, Wiatich rzeźbił na zamówienie drewniane wiadra, bratina, gusli). Dobrosław był jednym z pierwszych, którzy pragnęli ożywić nasze utracone pogańskie tradycje. 24 czerwca 1990 odprawił obrzęd Kupały, na który przyjechało ponad stu pogan.

Czytaj więcej...

Etyka jest ogniwem łączącym wiarę z nauką, jest jedną z dziedzin filozofii - umiłowania wiedzy i ważnym składnikiem każdej religii. Etyka i moralność są bliskoznacznymi pojęciami często używanymi zamiennie. To wywołuje nieporozumienia, bo nie są one bynajmniej tożsame. Etyka, a zwłaszcza ta normatywna jest wartościującą teorią, moralność zaś oceną postępowania konkretnego człowieka lub wspólnoty. Możliwe jest wyodrębnienie różnych rodzajów etyki pod względem naczelnych, wiodących wartości. Wtedy stwierdzamy, że mogą istnieć etyki: twórczości i bezczynności, wolności i przymusu, odpowiedzialności i lekkomyślności, walki i pokory, pracy i kontemplacji, przemian i spokoju, dumy i poddaństwa, rozwoju i zastoju, czynu i bierności, zdrowia i cierpienia, przemian i spokoju, hardości i ustępliwości, nakazów i zakazów. Dalsze przeciwstawne sobie modele etyki są do pomyślenia.

Czytaj więcej...

W dniach 12 -14 lipca 2013 obradował w Użhorodzie na Zakarpackiej Rusi X Rodowy Wiec Słowian. W Wiecu uczestniczyło 34 delegatów - przedstawicieli ośmiu słowiańskich krajów: Bułgarii, Chorwacji, Czech, Polski, Rosji, Słowenii, Serbii i Ukrainy, gospodarza spotkania. Organizatorem Wiecu było Zjednoczenie Rodzimowierców Ukrainy - ORU. Hymn Hej Słowianie! odśpiewali rodzimowiercy Słowianie na otwarcie zgromadzenia. Wiec poprzedziła naukowa konferencja głównie poświęcona zagadnieniom etyki. Obradami Wiecu kierowała Wołchwynia Zoresława, prof. Hałyna Łozko. Wiec podjął też uchwałę.  Wieczorne posiedzenia po obradach przy stole i muzyce trwały do późna w noc. Obrzęd ku czci Peruna zakończył X Wiec. Następny, XI Wiec odbędzie się latem roku 2014 w Chorwacji koło Opatii.
Konferencja stanowi jedną z dwóch części planowanego zjazdu i odbywać się będzie w pierwszym oraz w drugim dniu zjazdu. W tym czasie, obok wystąpień reprezentantów poszczególnych grup rodzimowierczych, przewidujemy wystąpienia gości szczególnych - zaproszonych specjalnie na tę okazję. Przewidujemy odczyty omawiające tematykę współczesnego rodziamowierstwa, wystąpienia przybliżające zagadnienia dotyczące słowiańskiej wiary rodzimej oraz spotkania literackie. Wiec planowany jest na zakończenie pierwszego dnia zjazdu, a jego podsumowanie na początek drugiego. Najczęściej wskazywanymi przez związki i grupy rodzimowiercze celami wiecu, było: - Wypracowanie wspólnej płaszczyzny porozumienia i współpracy prowadzącej do obopólnych korzyści; - Wzajemne poznanie oraz integracja środowiska, czyli wzmocnienie struktur; - Próba przewidzenia przyszłości polskiego rodziamowierstwa i określenie dróg prowadzących do jego rozwoju; - Próba określenia wspólnych podstaw rodzimej wiary.

Logowanie

Najbliższe święto

Kupała 20.06.2019 20:00 58 Dni Kupała

Ostatnio na forum

  • Brak postów do publikacji.
1996-2019 Rodzima Wiara
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος